Suy nghĩ về việc dựng lăng Ngô Quyền?

nêu suy nghĩ về việc dựng lăng Ngô Quyền

user-avatar

Việc dựng lăng Ngô Quyền thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn của nhân dân đối với Ngô Quyền - một trong những người đã đem lại độc lập cho nhân dân Âu Lạc ( Việt Nam hiện nay ) trong hơn 1 000 năm bị phong kiến Trung Quốc đô hộ.


Các câu hỏi liên quan