Tại sao tôm sông, nhện và châu chấu được xếp vào ngành chân khớp

Tại sao tôm sông nhện châu chấu lại được xép chung vào ngành chân khớp. Muốn phân biệt 3 đại diện trên ta dựa vào đặc điểm cơ bản nào

user-avatar

# Các phần phụ của chúng phần đốt thành các khớp động với nhau nên tôm song nhện châu chấu được xếp chung vào ngành chân khớp

# 1 Tôm song :

- Ở nước

- Thở bằng mang

- Có hai đôi râu

- Có 5 đôi chân ngực

# 2. Nhện :

- Ở cạn

- Không có râu

- Thở bằng đôi khe thở ở phần bụng

- Có 4 đôi chân ngực

# 3. Châu chấu

- Ở cạn

- Có 1 đôi râu

- Có 3 đôi chân ngực

-Có 2 đôi cánh

- Hô hấp bằng hệ ống khí


Các câu hỏi liên quan