Vì sao cần phải tiêu diệt ruồi muỗi ở các giai đoạn khác nhau

Giải thích vì sao cần phải tiêu diệt ruồi muỗi ở các giai đoạn khác nhau

user-avatar

Vòng đời của muỗi qua 4 giai đoạn: trứng, lăng quăng, nhộng và muỗi trường thành. Trứng của chúng trôi nổi trên mặt nước lên tới 48 giờ, trong thời gian đó đa số nở thành lăng quăng.

=> Tiêu diệt trước khi trưởng thành, nếu không sẽ có hại đến sức khỏe con người.


Các câu hỏi liên quan