Thiên nhiên của vùng núi An-đét có những sự phân hóa nào?

Thiên nhiên của vùng núi An-đét có những sự phân hóa nào? Trình bày và giải thích sự phân hóa đó.

user-avatar

Thiên nhiên của vùng núi An-đét phân hóa thành 2 sườn núi:

-Sườn Tây:

+ 0 - 1000m: thực vật nửa hoang mạc. + 1.000 - 2.000m: cây bụi xương rồng. + 2.000 - 3.000m: đồng cỏ cây bụi. + 3.000 - 5.000m: đồng cỏ núi cao. + trên 5.000m: băng tuyết vĩnh cửu.

-Sườn Đông:+ 0 - 1000m: rừng nhiệt đới. + 1.000 — 1.300m: rừng lá rộng. + 1.000 — 3.000m: rừng lá kim. + 3.000 - 4.000m: đồng cỏ. + 4.000 - 5.000m: đồng cỏ núi cao. + trên 5.000m: băng tuyết vĩnh cửu.

Giải thích:

- Từ độ cao từ 0m đến 1000m, sườn tây An-đét là thực vật nửa hoang mạc, vì: do tác động của dòng biển lạnh Pê-ru, dẫn đến sườn tây An-đét mưa ít, khí hậu khô. - Từ độ cao từ 0m đến 1000m, sườn đông An-đét có rừng nhiệt đới, vì: sườn đông chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch từ biển thổi vào, nên mưa nhiều.
Các câu hỏi liên quan

Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của gió nào?

Câu 1: Đới ôn hòa nằm trong khu vực hoạt động của:
a. Gió mậu dịch
b.Gió mùa
c. Gió Tây ôn đới
d. Tất cả đều sai
Câu 2: Ở châu Âu nước trồng nhiều hoa tuy-líp với quy mô lơn và kĩ thuật cao là:
a. Hà Lan
b. Pháp
c. Đức
d. Đan Mạch
Câu 3: Nhiều nước ở đới ôn hòa, thế mạnh nổi ật nhất nền kinh tế là ngành:
a. Công nghiệp chế biến
b. Công nghiệp khai thác
c. Cả 2 đều đúng
d. Cả 2 đều sai
Câu 4: Các đô thị hiện nay ở đới ôn hòa ngày càng mở rộng diện tích không những phát trỉn chiều cao mà còn:
a. Theo chiều sâu
b. Lấn ra biển
c. Cả đều đúng
d. Câu a đúng, câu b sai
Câu 5: Nguồn nước chính có ở các ốc đảo trong hoang mạc giúp cho thực vật phát triển là:
a. Nước mưa
b. Nước ngầm
c. Nước hồ
d. Nước sông
Câu 6: Thực avạt và động vật tieu biểu được nuôi trồng à rất quan trọng đối với người dân hoang mạc là:
a. Dê, cừu-Lúa mì
b. Ngựa-cam, chanh
c. Chà là-Lạc đà
d. Tất cả đều đúng
Câu 7: Một số động vật ở đới lạnh thích nghi được với khí hậu lạnh nhờ có lớp mỡ dày là:
a. Hải cẩu, cá voi
b. Gấu trắng, tuần lộc
c. Chim cánh cụt
d. Tất cả đều đúng
Câu 8: Môi trường miền núi có khí hậu và thực vật thay đổi theo:
a. Độ cao
b. Hướng sườn
c. A, B đều đúng
d. A, B đều sai
Câu 9: Ở nước ta lũ quét và lở đất là hiện tượng dễ xảy ra ở vùng:
a. Chân núi
b. Thung lũng núi
c. Sườn núi
d. Cả 3 đều đúng
Câu 10: Theo thống kê hiện nay trên thế giới có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó châu lục có số quốc gia đông nhất là:
a. Châu Phi
b. Châu Á
c. Châu Âu
d. Châu Mĩ
Câu 11: Hoang mạc Xa-ha-ra là một hoang mạc lớn thuộc:
a. Bắc Phi
b. Nam Phi
c. Đông Phi
d. Tây Phi
Câu 12: Việc tập trung trồng trọt một cây hay chăn nuôi một loại súc vật trên một vùng rộng lớn gọi là:
a. Luân canh
b. Chuyện canh
c. Thâm canh
d. Cả 3 đều sai
Câu 13: Hiện nay dân cư ở đới ôn hòa sống trong các đô thị chiếm tới:
a. 2/4 dân số
b. 3/5 dân số
c. 3/4 dân số
d. 4/5 dân số
Câu 14: Vấn đề lớn nhất hiện nay cảu đới ôn hòa là:
a. Ô nhiễm không khí
b. Ô nhiễm nước
c. Rừng cây bị hủy diệt
d. Câu a+b đúng
Câu 15: Hoang mạc hết sức khô hạn của thế giới nằm ở:
a. ác Phi
b. Trung Á
c. Ô-xtrây-li-a
d. Nam Mĩ