tìm tọa giao điểm của Ox và đường thẳng AB biết A ( -2;4) B (3;-1)

user-avatar

tọa giao điểm là -5 nhaCác câu hỏi liên quan