Trái đất chuyển động quanh trục và quay quanh mặt trời đã để lại hệ quả như thế nào?

Trái Đất chuyển động quanh trục và quay quanh Mặt Trời đã để lại hệ quả như thế nào?

user-avatar

Các hệ quả :

- Hiện tượng ngày, đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất.

- Sự chuyển động lệch hướng của các vật thể ở 2 bán cầu : vật thể chuyển động ở bán cầu Bắc lệch phải, bán cầu Nam lệch trái.


Các câu hỏi liên quan