Xác định toạ độ của thành phố A biết độ cao của mặt trời lúc trưa ở nơi đó vào ngày 22/6 là 87o35' và giờ của thành phố đó nhanh hơn giờ kinh tuyến gốc là 7h03 phút

Bạn nào làm đúng bài này cô sẽ tặng bạn đó 2 GP!!!! Nhớ là phải diễn giải ra vì sao có đáp án nữa các em nhé.

Xác định toạ độ địa lí của thành phố A (trong vùng nội chí tuyến), biết rằng độ cao của Mặt Trời lúc chính trưa ở nơi đó vào ngày 22/6 là 87o35' và giờ của thành phố đó nhanh hơn giờ kinh tuyến gốc là 7h03 phút.

user-avatar

-vì góc nhập xạ lúc chính trưa tại thành phố A vào ngày 22/6 là 87o35'B nên vĩ độ của A sẽ là : 87o35' + 23o27' - 90o = 21o2'B.

-vì giờ ở thành phố A nhanh hơn giờ kinh tuyến gốc nên ta suy ra thành phố A nằm ở Bán cầu Đông .

-vì giờ ở thành phố A nhanh hơn giờ kinh tuyến gốc 7h03 phút nên ta suy ra kinh độ của thành phố A sẽ là : \(\dfrac{360\times7h03'}{24}\) = 105o45'Đ.

\(\Rightarrow\) vậy tọa độ địa lý thành phố A là : \(\left\{{}\begin{matrix}21^o2'B\\105^{^o}45'Đ\end{matrix}\right.\)


Các câu hỏi liên quan