Tại sao một người sinh vào ngày 29/2 cứ 4 năm mới có sinh nhật một lần?

tai sao mot nguoi sinh vao ngay 29 thang 2 cu 4 nam moi co sinh nhat mot lan ?

user-avatar

Lý do "đặc biệt" để thay đổi doodle lần này là bởi theo dương lịch, năm 2016 là năm nhuận nên trong tháng 2 mới có 29 ngày.

Cứ 4 năm thì "xuất hiện" một lần năm nhuận, và chỉ trong năm nhuận đó mới "dôi" thêm ra một ngày 29/2. Còn lại các năm khác, tháng 2 chỉ có 28 ngày.

Để hiểu cụ thể hơn về ngày nhuận 29/2, ta có cách giải thích như sau:

Lịch tính thời gian theo mặt trời gọi là dương lịch. Trái đất quay trọn một vòng xung quanh mặt trời mất 365 ngày và 6 giờ.

Năm dương lịch có số nguyên là 365 ngày. Như vậy, một năm dương lịch còn thừa 6 giờ và 4 năm dồn lại thừa 24 giờ, bằng một ngày.

Do vậy, cứ 4 năm sẽ có một năm 366 ngày, gọi là năm nhuận. Nhuận ngày dương lịch được tính vào tháng 2.

Vì năm 2016 là năm nhuận thuộc chu kỳ "4 năm mới có 1 lần" nên mới có ngày nhuận 29/2/2016 hôm nay.

Lịch tính thời gian theo mặt trăng gọi là âm lịch. Tháng mặt trăng trung bình có 29,5 ngày. Một năm âm lịch có 354 ngày, ngắn hơn năm dương lịch 11 ngày. Cứ 3 năm lại ngắn hơn 33 ngày (hơn 1 tháng).

Trong trường hợp âm dương lịch như lịch Trung Quốc thì do một chu kỳ quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất là khoảng 29,53 ngày nên một năm âm lịch chỉ có khoảng 354 ngày (làm tròn).

Do vậy, cứ sau một vài năm âm lịch thì người ta phải bổ sung một tháng (tháng nhuận) để đảm bảo năm âm lịch tương đối phù hợp với chu kỳ của thời tiết, là yếu tố phụ thuộc vào chu kỳ quay của Trái Đất xung quanh Mặt Trời


Các câu hỏi liên quan