Quá trình tạo mây mưa?

1. quá trình tạo mây mưa

2.tinh tong luong mua trong nam cua TP HCM

user-avatar

1. Mặt trời chiếu xuống mặt nước làm cho nước nóng lên-> nước bay hơi nhanh

Hơi nước bốc cao lên gặp khí lạnh thì ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây. Gặp điều kiện thuận lợi hơi nước tiếp tục ngưng tụ, làm cho các hạt nước to dần rồi rơi xuống đất tạo thành mưa.

2. Tổng lượng mưa trong năm của TPHCM:

13,8+4,1+10,5+50,4+218,4+311,7+293,7+269,8+327,1+266,7+116,5+48,3= 930,9 mm


Các câu hỏi liên quan