Tại sao lại có sự khác nhau giữa khí hậu đại dương và khí hậu lục địa?

tại sao lại có sự khác nhau giữa khí hậu đại dương và khí hậu lục địa

user-avatar

Do đặc tính hấp thụ nhiệt của đất và nước khác nhau, dẫn đến sự khác biệt về nhiệt độ giữa đất và nước, làm cho nhiệt độ không khí ở những miền nằm gần biển và những miền nằm sâu trong lục địa cũng khác nhau.

=> Chính sự khác biệt này đã sinh ra 2 loại khí hậu: lục địa và đại dương.


user-avatar

Sự tăng, giảm nhiệt độ của mặt đất và mặt nước rất khác nhau.

Các loại đất, đá mau nóng, nhưng cũng mau nguội; còn nước thì nóng chậm hơn nhưng cũng lâu nguội hơn.

Do đặc tính hấp thụ nhiệt của đất và nước khác nhau, dẫn đến sự khác biệt về nhiệt độ giữa đất và nước, làm cho nhiệt độ không khí ở những miền nằm gần biển và những miền nằm sâu trong lục địa cũng khác nhau.

=> Chính sự khác biệt này đã sinh ra 2 loại khí hậu: lục địa và đại dương.


user-avatar
Nhiệt độ ko khí thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển : sự tăng , giảm nhiệt độ của mặt đất rất khác nhau . Các loại đất , đá ... mau nóng , nhưng cũng mau nguội , còn nc thì nóng chậm hơn nhưng cũng lâu nguội hơn .

Do đặc tính hấp thụ nhiệt của đất và nc khác nhau , dẫn đến sự khác biệt về nhiệt độ giữa đất và nc , làm cho nhiệt độ ko khí ở những miền nằm gần biển và những miền nằm sâu trg lục địa cũng khác nhau .

Chính sự khác biệt này đã sinh ra 2 loại khí hậu lục địa và đại dương

user-avatar

Ở lục địa thì chiếm đa phần đất,ở đại dương chiếm đa phần là nước, đất và nước có độ tản nhiệt khác nhau, ở đại dương có nhiều nước, hơi nước nhiều hơn trên lục địa- => khí hậu khác nhau


Các câu hỏi liên quan