Cách tính lượng mưa trong năm?

mưa là gì?

cách tính lượng mưa trong năm?

hồ là gì?

user-avatar

- Mưa: khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây. Gặp điều kiện thuận lợi hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước to dần ròi rơi xuống mặt đất tạo thành mưa.

- Cách tính lượng mưa trong năm: Cộng tất cả lượng mưa trong cả 12 tháng.

- Hồ: là những khoảng nước động tườn đối rộng và sâu trong đất liền.


Các câu hỏi liên quan