Vị trí hình thành và cho biết các khối khí trên trái đất?

nêu vị trí hình thành và cho biết các khối khí trên trái đất?

user-avatar

_ Khối khí nóng: hình thành trên các vùng có vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

_Khối khí lạnh: hình thành trên các vùng có vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

_Khối khí lục địa: hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô.

_Khối khi đại dương: hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.


Các câu hỏi liên quan