Trái đất sẽ thay đổi thế nào nếu trục trái đất không nghiêng

Trái Đất sẽ thay đổi thế nào nếu:

  • Trục Trái Đất không nghiêng
  • user-avatar

    Nếu trục Trái Đất vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo và vẫn tự quay quanh trục (không thay đổi tốc độ, hoàn thành nột vòng quay quanh trục vẫn là 24 giờ) thì hệ quả đơn giản hơn nhiều: TĐ vẫn có ngày đêm luân phiên nhau (vì TĐ hình cầu, một nửa được chiếu sáng, nửa kia khuất trong tối), vẫn có các mùa nhưng do trục TĐ thắng nên độ dài ngày đêm của tất cả mọi nơi trên TĐ đều là 24 giờ.


    Các câu hỏi liên quan