Vì sao đồng bằng sông Hồng là vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm?

vì sao đồng bằng sông hồng là vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm của cả nước

user-avatar

Để trả lời câu hỏi này em cần nêu ra các điều kiện thuận lợi để Đồng bằng sông Hồng có thể phát triển sản xuất lương thực, thực phẩm.

Các điều kiện thuận lợi em có thể tham khảo ở đây và phân tích kĩ hơn nhé!

https://hoc24.vn/hoi-dap/question/195887.html


Các câu hỏi liên quan