Vì sao hơi nước chiếm tỉ lệ ít?

Vì sao hơi nước chiếm tỉ lệ ít ?
user-avatar

Thành phần không khí gồm những chất nào ?Mỗi thành phần chiếm tỉ lệ bao nhiêu ?

Không khí bao gồm:

- Khí Nitơ (78%) - Khí Oxi (21%) - Các thành phần khí khác (1%)

Vì sao hơi nước chiếm tỉ lệ ít ?

Lượng hơi nước tuy hết sức nhỏ bé nhưng lại là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng mây, mưa...

Vai trò quan trọng trong khí quyển

Khí quyển có vai trò quan trọng đối với đời sống trên Trái Đất: - Khí quyển cần cho sự hô hấp của con người và sinh vật, cần cho sự quang hợp của cây xanh. - Khí quyển với lớp ôdôn trở thành lớp vỏ bảo vệ Trái Đất khỏi các tia cực tím nguy hại cho sự sống cùa con người và sinh vật. - Khí quyển hấp thụ nhiệt từ bề mặt đất tỏa ra giúp giữ ấm cho Trái Đất về ban đêm...


Các câu hỏi liên quan