Phân biệt khái niệm thời tiết và khí hậu?

Phân biệt khái niệm thời tiết và khí hậu ?

user-avatar

- Thời tiết:Thời tiết là toàn bộ các hiện tượng vật lý và trạng thái lớp khí quyển gần sát mặt đất diễn ratại một nơi nào đó trong một thời điểm xác định.

Các hiện tượng vật lý như mưa, nắng, giông, bão và các trạng thái của lớp không khí được đặc trưng bởi các yếu tố như: nhiệt độ, độ ẩm, khí áp, gió thể hiện rõ nét đặc điểm thời tiết. Các hiện tượng và trạng thái khí quyển luôn luôn biến động. Vì vậy thời tiết cũng biến đổi không ngừng.

- Khí hậu: Khí hậu là trạng thái của khí quyển diễn ra trong một phạm vi không gian rộng lớn và đượcđặc trưng bởi quy luật biến đổi nhiều năm của chế độ thời tiết.

Như vậy, nếu như thời tiết có đặc điểm là luôn luôn biến động (hàng ngày, hàng giờ) thì khí hậu có tính ổn định hơn nhiều. Những biến đổi lớn của khí hậu trên Trái đất thường diễn ra theo chu kì hàng năm, hàng trăm năm, hàng nghìn năm.


Các câu hỏi liên quan