Nhiệt độ không khí là gì?

nhiệt độ ko khí là gì ?

user-avatar

Khi các tia bức xạ mặt trời ik qua khí quyển, chúng chưa trực tiếp lm cho ko khí nóng lên . Mặt đất hấp thụ lượng nhiệt của mặt trời, rồi bức xạ vào ko khí. Lúc đó ko khí mới nóng lên. Độ nóng,lạnh đó ,gọi là nhiệt độ của ko khí.

Sai thì thôi nha!


Các câu hỏi liên quan