Thế nào là quá trình nội lực và ngoại lực

1. Thế nào là quá trình nội lực, ngoại lực. Nêu những tác động của nội lực và ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

2. Thế nào là hiện tượng động đất, mắc ma, núo lửa

3. Núi là gì? Nêu đặc điểm của núi,

4. Hãy phân biệt độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối của núi.

5. Bình nguyên là gì? Nêu đặc điểm, ý nghĩa của bình nguyên đối vói sản xuất nông nghiệp?

6. Cao nguyên là gì? Nêu đặc điểm, ý nghĩa của cao nguyên đối với sản xuất nông nghiệp

7. Khoáng sản là gì? Thế nào là mỏ nội sinh, ngoại sinh, nêu một số loại khoáng sản chủ yếu.

8. Đường đồng mưc là gì? Tại sao các đường đồng mức chúng ta biết được các dạng địa hình

9. Lớp vỏ khí (khí quyển) gồm những tầng nào? Đặc điểm của mỗi loại

8. Nêu tính chất, hình thành của các khối khí

9. Thế nào là nhiệt độ không khí. Tại sao về mùa hạ ở gần biển mast hơn còn về mùa đông lạnh hơn trong đấy liền. Help me

user-avatar

— Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Tráo Đất, có tác động nén ép các lớp đá, làm cho chúng bị uốn nếp, đứt gãy hay đẩy các vật chất nóng chảy ở dưới sâu ra ngoài mặt đất thành hiện tượng núi lửa hoặc động đất. Tác động tới địa hình: có nơi được nâng cao hình thành các dãy núi, có nơi bị hạ thấp... làm cho địa hình gồ ghề

— Ngoại lực là nhữmg lực sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu có hai quá trình: quá trình phong hóa các loại đá và quá trình xâm thực (do gió,nước chảy,...). Do tác động của nhiệt độ, gió , mưa, nước chảy,... nên bề mặt địa hình bị bào mòn, hạ thấp hoặc lấp trũng... làm cho địa hình bằng phẳng hơn.

2. — Động đất là hiện tượng các lớp đất đá gần mặt đất bị rung chuyển do những chuyển động trong lòng Trái Đất. Tác hại: làm cho nhà cửa, đường sá, cầu cống,.. bị phá hủy và làm nhiều người chết

— Mắc ma là những vật nóng chảy ở dưới sâu trong lòng Tráo Đất gọi là Mắc ma.

— Núi lửa là hình thức phun trào mắc ma ở dưới sâu lên mặt đất. Tác hại: núi lửa phun thường gây ra tác hại cho vùng lân cận. Tro bụi và dung nham của núi lửa có thể vùi lấp các thành thị, làng mạc, ruộng nương


Các câu hỏi liên quan