Bài tiết nước tiểu gồm 2 quá trình là: tạo thành nước tiểu và thải nước tiểu.

I. TẠO THÀNH NƯỚC TIỂU

- Sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở các đơn vị chức năng của thận.

- Sự hình thành nước tiểu gồm 3 quá trình:

- Kết thúc quá trình hấp thu lại và bài tiết tiếp ở ống thận → nước tiểu chính thức → thải nước tiểu.

- Thành phần máu khác với thành phần nước tiểu: ở máu có các tế bào máu và protein còn ở nước tiểu đầu không có.

- Nước tiểu đầu khác với nước tiểu chính thức.

→ Thực chất quá trình tạo thành nước tiểu là: lọc máu và thải bỏ các chất cặn bã, chất độc, chất thừa ra khỏi cơ thể để duy trì tính ổn định của môi trường trong.

II. THẢI NƯỚC TIỂU

- Quá trình thải nước tiểu diễn ra như sau:

Nước tiểu chính thức → bể thận → ống dẫn nước tiểu → bóng đái → ống đái → thải ra ngoài.

- Mỗi ngày, cầu thận người trưởng thành lọc 1440 lít máu và tạo ra khoảng 170 lít tiểu đầu. Nhờ quá trình hấp thu lại mà chỉ có khoảng 1,5 lít nước tiểu chính thức được tạo ra.

- Chỗ thông giữa bóng đái và ống đái có cơ vong bịt chặt nằm bên ngoài là cơ vân hoạt động theo ý muốn.

Khi nước tiểu tích ở bóng đái lên đến 200ml → căng bóng đái → tăng áp suất thẩm thấu trong bóng đái → cảm giác thèm đi tiểu → cơ vòng mở ra → nước tiểu được thải ra ngoài.

 

Bài viết gợi ý: