Khi mở 1 file excel mới, hay khi thêm 1 sheet mới, bạn lại phải sử dụng font chữ mặc định của Excel. Vậy làm thế nào để thay đổi font chữ mặc định này? Hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu cách đổi font chữ mặc định trong excel 2007 2010 2013 2016 nhé. Bài viết sẽ làm mẫu trên 1 phiên bản Excel là Office 365. Các phiên bản excel 2007, 2010, 2013, 2016 các bạn đều làm tương tự cách này.

Vị trí font chữ mặc định trong Excel

Font chữ mặc định trong Excel là vị trí nhóm Font trong thẻ Home ở trên thanh công cụ:

Thông thường font chữ mặc định của Excel là font Calibri vậy làm thế nào để đổi font chữ mặc định của Excel sang font chữ hay dùng?

Cách đổi font chữ mặc định trong excel

Cách này cũng đơn giản thôi, đó là chúng ta sẽ thay đổi trong phần Option của Excel.

Các bạn bấm vào thẻ File ở bên trái thẻ Home trên thanh công cụ (nếu là Office 2007 thì sẽ là biểu tượng cửa sổ). Trong thẻ File chúng ta bấm chọn mục Option.

Trong cửa sổ Excel Option, mục General, chúng ta tìm đến phần When creating new workbooks như hình bên dưới:

Ý nghĩa của mục này chính là những thiết lập mặc định khi bạn làm việc với 1 workbook mới (1 file excel mới). Phần này gồm các nội dung:

  • Use this as the default font: phông chữ mặc định được sử dụng
  • Font size: cỡ chữ mặc định ban đầu
  • Default view for new sheets: chế độ xem mặc định cho sheet mới (thường mặc định là Normal View)
  • Include this many sheets: số worksheet mặc định sẽ có khi mở workbook mới (thường mặc định là 3)

Bài viết gợi ý: