I. KHÁI QUÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

- Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác.

- Nguyên nhân:

+ Do hoạt động của con người gây ra.

+ Do một số hoạt động của tự nhiên: núi lửa phun nham thạch gây nhiều bụi bặm, thiên tai lũ lụt tạo điều kiện cho nhiều loài vi sinh vật gây bệnh phát triển…

II. CÁC TÁC NHÂN CHỦ YẾU GÂY Ô NHIỄM

III. HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

* Ngoài ra kết hợp thực hiện với các biện pháp hạn chế ô nhiễm:

  • Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để hạn chế thải rác, xử lý chất thải, dự báo và tìm biện pháp phòng tránh thiên tai.
  • Xây dựng công viên cây xanh, trồng cây
  • Giáo dục để nâng cao ý thức cho mọi người về ô nhiễm và cách phòng chống
  • Xây dựng nơi quản lí thật chặt chẽ các chất gây nguy hiểm cao
  • Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp… ở xa khu dân cư

Bài viết gợi ý: