TIẾNG VIỆT 4 SOẠN BÀI HÃY BIẾT ƯỚC MƠ

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

5. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

1) Vua Mi-dát xin thần Đi-ô-ni-dốt điều gì?

2) Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp như thế nào?

3) Vì sao vua Mi-dát phải xin thần lấy lại điều ước?

(Em chọn những ý đúng để trả lời:

a. Vì nhận ra sự khủng khiếp của điều ước

b. Vì cảm thấy xâu hố về sự tham lam của mình

c. Vì bụng đói cồn cào, chịu không nổi)

4) Vua Mi-đát đã hiểu được điều gì?

a. Con người không nên ước muốn điều gì.

b. Tiền, vàng chỉ đem đến bất hạnh cho con người.

c. Những ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho con người.

5) Câu chuyện “Điều ước của vua Mi-đát" muốn nói với chúng ta điều gì?

Gợi ý:

1) Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt hãy cho mọi vật vua chạm đến đều hóa thành vàng.

2) Thoạt đầu, điều ước được thực hiện rất tốt đẹp và hiệu nghiệm. Các thứ vua chạm đến từ cành sồi đến quả táo đều biến thành vàng. Vua cảm thây mình là kẻ sung sướng nhất trên đời.

3) a;

4) c;

5) Câu chuyện muốn nói rằng chúng ta hãy có những ước muốn cao cả, mang đến hạnh phúc cho mọi người.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Đọc các lời kể dưới đây và trả lời câu hỏi: (SGK/145)

*a) Bạn nhỏ trong câu chuyện mong ước điều gì?

b) Điều gì làm nảy sinh mong ước dó ở bạn nhỏ?

*a) Bạn nhỏ trong câu chuyện mơ ước điều gi?

b) Bạn đã làm gì để có thể đạt được ước mơ đó?

*a) Bạn nhỏ trong cảu chuyện mong ước diều gì?

b) Bạn dã làm gì để đạt được ước mơ đó?

Gợi ý:

*a) Bạn nhỏ mong ước trở thành kĩ sư nông nghiệp để tìm ra nhiều giống lúa mới cho năng suất cao.

b) Quê của bạn nhỏ thường mất mùa và xảy ra nạn đói đã làm nảy sinh mong ước của bạn.

*a) Bạn nhỏ mơ ước trơ thành một vận động viên bơi lội giành Huy chương Vàng.

b) Bạn tham gia câu lạc bộ bơi lội do nhà trường tổ chức. Hằng tuần, bạn tập luyện vào ngày thứ bảy và chủ nhật.

*a) Bạn nhỏ mong ước trở thành học sinh giỏi Toán.

b) Bạn đã làm rất nhiều bài tập. Bài nào khó, bạn nhờ thầy cô hoặc bạn bè giảng giúp.

Bài viết gợi ý: