Soạn bài khe chim kêu của Vương Duy

(Điếu minh giản)

Câu 1. Cây quế cành lá sum suê nhưng hoa rất nhỏ. Nhà thơ cảm nhận được hoa quế rơi. Chi tiết ấy nói lên điều gì về cảnh vật đêm xuân và tâm hồn thi sĩ ?

- Cây quế cành lá sum suê nhưng hoa quế rất nhỏ. Nhà thơ cảm nhận được hoa quế rơi. Điều ấy chứng tỏ đêm xuân rất tĩnh. Cảm nhận của nhà thơ rất tinh tế. Ông sống trong một tâm trạng thật thanh nhàn. Nhà thơ lắng nghe được tiếng rơi rất nhỏ ấy :

« Người nhàn hoa quế nhẹ rơi,

Đêm xuân lặng ngắt trái đồi vắng tanh »

(Người nhàn hoa quế rụng. Đêm xuân núi vắng teo)

Tâm hồn nhà thơ giao cảm chan hòa với thiên nhiên.

Câu 2. Mối quan hệ giữa ‘động’ và ‘tĩnh’, ‘hình’ và ‘âm’ được thể hiện như thế nào trong bài thơ ?

Mối quan hệ giữa động và tĩnh, hình và âm được thể hiện :

- Giữa người và cảnh (người nhàn / hoa quế rụng).

- Giữa đêm trăng thanh tĩnh và tiếng chim kêu.

Mối quan hệ này biểu hiện cảm xúc vừa tinh tế vừa sôi động trong mối quan hệ giao cảm giữa thiên nhiên và con người. Nhà thơ lắng nghe được những gì nhỏ bé xao động xunh quanh mình. Trăng sáng giữa đêm xuân. Núi rừng cũng bừng lên vẻ đẹp tiếng chim kêu làm cho bức tranh có hồn, sự sống vẫy gọi.

Câu 3. Thử dùng một câu để tóm tắt bài thơ ?

HS có thể suy nghĩ và tóm tắt theo cách riêng của mình. Ví dụ : Đêm xuân trăng sáng, hoa quế rụng, tiếng chim kêu, người nhàn nhã.

Bài viết gợi ý: