Soạn bài lập dàn ý bài văn thuyết minh

Kiến thức cần nhớ:

Để học tốt bài này, HS nên ôn lại kiến thức về văn thuyết minh đã học ở chương trình THCS (lớp 8 & 9).

Để việc lập dàn ý cho bài văn thuyết minh đạt kết quả tốt, cần phải:

- Nắm vững các kiến thức về dàn ý và kĩ năng lập dàn ý.

- Có đầy đủ những tri thức cần thiết và chuẩn xác về đề tài cần thuyết minh.

- Tìm được cách sắp xếp những tri thức đó thành một hệ thống hợp lí chặt chẽ.

Bố cục của một bài văn thuyết minh thường có ba phần:

+ Mở bài: Giới thiệu đối tượng cần thuyết minh.

+ Thân bài: trình bày những nội dung chính về đối tượng cần thuyết minh.

+ Kết bài: bày tỏ tình cảm, thái độ đối với đối tượng cần thuyết minh.

Đây là bài luyện tập thực hành, ôn lại kiến thức cũ, hệ thống bài tập nhìn chung đơn giản và vừa sức với học sinh, học sinh có thể tự làm.

Bài viết gợi ý: