Soạn bài tập làm thơ bốn chữ

I. Mục đích yêu cầu.

- Học sinh bước đầu nắm được đặc điểm loại thơ 4 chữ.

- Học sinh biết vận dụng các yếu tố kể và tả khi tập làm thơ 4 chữ.

II. Tiến trình giảng dạy.

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ.

- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

3. Bài mới : Tập làm thơ.

- Bước 1 :

Học sinh trình bày đoạn thơ đã chuẩn bị ở nhà.

Yêu cầu : Chỉ ra nội dung, vần, nhịp, có trong đoạn thơ.

- Bước 2 : Cả lớp nhận xét ưu – nhược điểm.

- Bước 3 : Cả lớp góp ý, cá nhân sửa chữa bài.

- Bước 4 : Cả lớp cùng giáo viên nhận xét, đánh giá.

Lưu ý : đặc điểm của thể thơ 4 chữ.

- Bài thơ có nhiều dòng, mỗi dòng 4 chữ, thường ngắt nhịp 2 / 2, thích hợp với lối kể và tả.

- Cách gieo vần :

+ Vần lưng : vần được gieo ở giữa dòng thơ.

+ Vầng chân : vần được gieo ở cuối dòng thơ.

+ Vần liền : vần liên tiếp giống nhau ở cuối câu.

4. Dặn dò

Đọc thêm SGK trang 88.

5. Dặn dò

Chuẩn bị bài mới.

Bài viết gợi ý: