Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài soạn văn lớp 9 học kì 1 & 2. Bộ bài soạn này sẽ góp phần giải quyết khó khăn mỗi lần soạn bài, các bài soạn dưới đây đều ngắn gọn và súc tích. Chúng tôi tin các bạn sẽ thích thú với bộ bài soạn này.

Hãy share cho bạn bè mình cùng biết nhé, chúc các bạn học giỏi !!!

Tuần 1:

- Soạn bài phong cách Hồ Chí Minh

- Soạn bài các phương châm hội thoại

- Soạn bài sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

- Soạn bài luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Tuần 2:

- Soạn bài đấu tranh cho một thế giới hòa bình

- Soạn bài các phương châm hội thoại tiếp theo

- Soạn bài sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

- Soạn bài luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Tuần 3:

- Soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

- Soạn bài các phương châm hội thoại tiếp theo

- Soạn bài xưng hô trong hội thoại

- Bài viết số 1 lớp 9 văn thuyết minh

Tuần 4:

- Soạn bài chuyện người con gái Nam Xương (Trích truyền kì mạn lục)

- Soạn bài cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

- Soạn bài sự phát triển của từ vựng

- Soạn bài luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Tuần 5:

- Soạn bài chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũ trung tùy bút)

- Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí – Hồ thứ mười bốn (trích)

- Soạn bài sự phát triển của từ vựng tiếp theo

Tuần 6:

- Soạn bài truyện Kiều của Nguyễn Du

- Soạn bài chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)

- Soạn bài cảnh ngày Xuân (trích Truyện Kiều)

- Soạn bài thuật ngữ

- Soạn bài miêu tả trong văn bản tự sự

Tuần 7:

- Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)

- Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)

- Soạn bài trau dồi vốn từ

- Bài viết số 2 lớp 9 văn tự sự

Tuần 8:

- Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều)

- Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (trích Truyện Lục Vân Tiên)

- Soạn bài miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Tuần 9:

- Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện Lục Vân Tiên)

- Soạn bài chương trình địa phương (phần Văn)

- Soạn bài tổng kết về từ vựng

Tuần 10:

- Soạn bài Đồng Chí của Chính Hữu

- Soạn văn bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật

- Soạn bài kiểm tra truyện trung đại

- Soạn bài tổng kết về từ vựng tiếp theo

- Soạn bài nghị luận trong văn bản tự sự

Tuần 11:

- Soạn bài đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận

- Soạn bài Bếp Lửa

- Soạn bài tổng kết về từ vựng tiếp theo

- Soạn bài tập làm thơ tám chữ

Tuần 12:

- Soạn bài khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

- Soạn bài ánh trăng

- Soạn bài tổng kết về từ vựng tiếp theo

- Soạn bài luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Tuần 13:

- Soạn bài làng (trích)

- Soạn bài chương trình địa phương phần Tiếng Việt

- Bài viết số 3 lớp 9 văn tự sự

- Soạn bài đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Tuần 14:

- Soạn bài lặng lẽ Sa Pa (Trích)

- Soạn bài người kể trong văn bản tự sự

- Soạn bài luyện nói: tự sự kết hợp với biểu cảm, nghị luận, chuyển đổi ngôi kể

Tuần 15:

- Soạn bài chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

- Soạn bài kiểm tra thơ và truyện hiện đại

- Soạn bài kiểm tra phần tiếng Việt

- Soạn bài ôn tập phần Tập làm văn

Tuần 16:

- Soạn bài cố hương

- Soạn bài ôn tập phần Tập làm văn tiếp theo

Tuần 17:

- Soạn bài những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

-------- NGHỈ TẾT --------

Tuần 18:

- Soạn bài bàn về đọc sách

- Soạn bài khởi ngữ

- Soạn bài phép phân tích và tổng hợp

- Soạn bài luyện tập phân tích và tổng hợp

Tuần 19:

- Soạn bài tiếng nói của văn nghệ

- Soạn bài các thành phần biệt lập tình thái và cảm thán

- Soạn bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống

Tuần 20:

- Soạn bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

- Soạn bài các thành phần biệt lập gọi – đáp, phụ chú

- Soạn bài nghị luận về một vấn dề tư tưởng, đạo lí

Tuần 21:

- Soạn bài chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích)

- Soạn bài liên kết câu và đoạn văn

Tuần 22:

- Soạn bài con cò của Chế Lan Viên

- Soạn bài luyện tập liên kết câu và đoạn văn

- Soạn bài cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Tuần 23:

- Soạn bài mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải

- Soạn bài nghị luận về nhân vật văn học

- Soạn bài cách làm bài nghị luận về nhân vật văn học

- Soạn bài luyện tập làm bài văn nghị luận về nhân vật văn học

Tuần 24:

- Soạn bài sang thu của Hữu Thịnh

- Soạn bài nói với con của Y Phương

- Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý

- Soạn bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

- Soạn bài cách làm bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ

Tuần 25:

- Soạn bài mây và sóng

- Soạn bài nghĩa tường minh và hàm ý tiếp theo

Tuần 26:

- Soạn bài tổng kết phần văn bản nhật dụng

Tuần 27:

- Soạn bài bến quê

- Soạn bài ôn tập phần tiếng Việt

Tuần 28:

- Soạn bài những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê

- Soạn bài biên bản

Tuần 29:

- Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích Rô Bin Xơn Cu-xô)

- Soạn bài tổng kết về ngữ pháp

- Soạn bài luyện tập viết biên bản

- Soạn bài hợp đồng

Tuần 30:

- Soạn bài bố của Xi-mông

- Soạn bài tổng kết về ngữ pháp tiếp theo

Tuần 31:

- Soạn bài con chó Bấc

- Soạn bài kiểm tra phần tiếng Việt

- Soạn bài luyện tập viết hợp đồng

Tuần 32:

- Soạn bài Bắc Sơn (trích hồi bốn)

- Soạn bài tổng kết phần Tập làm văn

Tuần 33:

- Soạn bài tôi và chúng ta (trích cảnh ba)

Tuần 34:

- Soạn bài thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

----------- NGHỈ HÈ ---------

Bài viết gợi ý: