I. Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

- Quan sát con vật

- Tìm ra các chi tiết tiêu biểu và ấn tượng

- Sắp xếp các chi tiết ấy theo một trình tự hợp lí

- Viết thành đoạn văn có mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn.

- Bổ sung thủ pháp so sánh, nhân hoá,.. các hình ảnh liên tưởng để con vật hiện lên một cách sống động.

II. Luyện tập viết mở bài và kết bài cho bài văn miêu tả con vật

1. Luyện tập viết mở bài

Có hai kiểu mở bài:

- Mở bài trực tiếp: Đi thẳng vào việc giới thiệu đối tượng cần miêu tả

- Mở bài gián tiếp: Nhắc tới những sự vật có liên quan sau đó mới đi vào giới thiệu đối tượng cần miêu tả.

2. Luyện tập viết kết bài

Có hai kiểu kết bài:

Kết bài không mở rộng: Bày tỏ tình cảm đối với đối tượng được miêu tả

Kết bài mở rộng: Mở rộng ra những vấn đề khác xoay quanh đối tượng cần miêu tả

Bài viết gợi ý: