GỢI Ý LÀM BÀI

Qua phần trích được học, người đọc ít nhiều hình dung được con người tác giả. Đó là một nhà lãnh đạo có tư duy chính trị sắc sảo, tầm nhìn xa rộng, phân tích, khái quát tình hình toàn cục rất nhạy bén, tỉnh táo, sáng suốt. Nhà lãnh đạo ấy ý thức sâu sắc sự thâm hiểm, xảo huyệt của kẻ thù, bằng cái nhìn khách quan, chân thực thấy rõ những khó khăn, nguy nan của nước Việt Nam mới, đồng thời thấu hiểu những vấn đề cấp thiết đặt ra với chính quyền của nhân dân (cơ cấu tổ chức, hình thức hoạt động, các giải pháp cần thực hiện để đạt tới mục tiêu, lí tưởng của cách mạng...). Đó cũng là một con người dạt dào tình yêu, với đất nước, thương quý, cảm thông và nhiệt tình với đồng bào, tự hào, tin tưởng và Đảng và Chính Phủ, kính trọng, cảm phục lãnh tụ Hồ Chí Minh - người cầm lái vĩ đại đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua sóng gió. Phần trích còn cho thấy tính cách của tác gi, một con nời rất điềm tĩnh, từng trãi, rất bình dị, khiêm nhường, không nói chút nào về mình, dù bản thân là người trực tiếp tham gia vào nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Có thể nói, tác giả không chỉ là một nhà lãnh đạo cách mạng tài ba mà còn là một con người có nhân cách lớn.

Bài viết gợi ý: