Chi tiết đề thi

bài tập dòng điện xoay chiều

duchoang
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [36264] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = Uocoswt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng

Câu 2 [32715] - [Loga.vn]

Suất điện động cảm ứng trong một khung dây phẳng có biểu thức \[e\text{ }=\text{ }{{E}_{0}}cos\left( \omega t\text{ }+\text{ }\varphi  \right)\] . Khung dây gồm N vòng dây. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây của khung là

Câu 3 [38836] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện trong mạch xoay chiều không phân nhánh có dạng i = \[2\sqrt{2}\]cos(100πt + π/2) A. Nếu dùng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện qua mạch thì tại thời điểm t = 1 s Ampe kế chỉ giá trị:

Câu 4 [33863] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V vào hai đầu một điện trở R = 100 W. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua điện trở bằng

Câu 5 [43777] - [Loga.vn]

Một dòng điện xoay chiều có cường độ \[i=5\sqrt{2}\cos 100\pi t\,\,A\] thì trong 1s dòng điện đổi chiều:

Câu 6 [46416] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch

Câu 7 [39356] - [Loga.vn]

Để đun sôi hai lít nước bằng một ấm điện, ta dùng hết 0,25 số điện. Điều này có nghĩa là

Câu 8 [46944] - [Loga.vn]

Truyền một công suất 500 kW từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha. Biết công suất hao phí trên đường dây là 10 kW, điện áp hiệu dụng ở trạm phát là 35 kV. Coi hệ số công suất của mạch truyền tải điện bằng 1. Điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là

Câu 9 [45270] - [Loga.vn]

Một mạch LC có điện trở không đáng kể, dao động điện từ tự do trong mạch có chu kỳ 2.10-4 s. Năng lượng điện trường trong mạch biến đổi tuần hoàn với chu kỳ là

Câu 10 [23895] - [Loga.vn]

Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp.Máy biến áp này có tác dụng:

Câu 11 [32404] - [Loga.vn]

Điện trở suất của một vật dẫn kim loại phụ thuộc vào

Câu 12 [5397] - [Loga.vn]

Một dòng điện có cường độ I = 5 A chạy trong một dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại điểm M có độ lớn B = 4.10-5 T. Điểm M cách dây một khoảng:

Câu 13 [38363] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa tụ điện có điện dung C một điện áp có biểu thức \[u\text{ }=\text{ }{{U}_{0}}cos\left( \omega t\text{ }+\text{ }\varphi \right).\] Tại thời điểm cường độ dòng điện chạy qua mạch có giá trị \[i\text{ }=\text{ }{{U}_{0}}\omega C\] thì điện áp tức thời giữa hai bản tụ bằng

Câu 14 [33519] - [Loga.vn]

Trong máy phát điện xoay chiều một pha nếu tăng số cặp cực lên 2 lần và tăng tốc độ quay của rôto lên 10 lần thì tần số của suất điện động do máy phát ra

Câu 15 [41658] - [Loga.vn]

Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức \[i=4\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\,A\]. Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị bằng

Câu 16 [38857] - [Loga.vn]

Mức cường độ âm tăng thêm 30 dB thì cường độ âm.

Câu 17 [39367] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều thì cường độ dòng điện trong mạch là i = $I_0$cos(ωt + φ). Cường độ hiệu dụng trong mạch bằng:

Câu 18 [47734] - [Loga.vn]

Cho dòng điện chạy qua một đoạn mạch xoay chiều có cường độ \[i=6cos(100\pi t+\frac{\pi }{6})A\]. Hãy chọn đáp án sai khi nói về dòng điện này?

Câu 19 [41815] - [Loga.vn]

Số chỉ của ampe kế nhiệt khi mắc nối tiếp vào đoạn mạch điện xoay chiều cho ta biết giá trị cường độ dòng điện

Câu 20 [47800] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo có độ cứng 20 N/m dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khi pha dao động là \[\frac{\pi }{2}\]thì vận tốc của vật là -20\[\sqrt{3}\]cm/s. Lấy \[{{\pi }^{2}}=10\]. Khi vật qua vị trí có li độ \[3\pi \](cm) thì động năng của con lắc là

Câu 21 [39362] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = $U_0$cos100πt (t đo bằng giây) vào hai đầu một tụ điện có điện dung  \[C=\frac{{{2.10}^{-4}}}{3\pi }F\].  Dung kháng của tụ điện là

Câu 22 [44333] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết suất điện động của nguồn ξ = 12 V, điện trở trong r = 1 Ω, mạch ngoài gồm điện trở $R_1$ = 3 Ω, $R_2$ = 6 Ω, $R_3$ = 5 Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở $R_2$ là

Câu 23 [32254] - [Loga.vn]

Một máy biến áp hạ áp có số vòng dây mỗi cuộn dây là 500 vòng và 100 vòng. Bỏ qua mọi hao phí. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100cos100πt V thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp bằng

Câu 24 [40817] - [Loga.vn]

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với \[0<\varphi <\frac{\pi }{2}\]) so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó có thể:

Câu 25 [34254] - [Loga.vn]

Một dòng điện xoay chiều được mô tả bởi phương trình i = 4cos100πt A, t tính bằng s. Cường độ dòng điện hiệu dụng và tần số dòng điện này là

Câu 26 [35985] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó r = 2 Ω, R = 13 Ω, RA = 1 Ω. Chỉ số của ampe kế là 0,75 A. Suất điện động của nguồn là:

Câu 27 [35230] - [Loga.vn]

Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, nếu tần số của dòng điện tăng thì

Câu 28 [33269] - [Loga.vn]

Hạt tải điện trong kim loại là

Câu 29 [45265] - [Loga.vn]

Trong một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện luôn

Câu 30 [41732] - [Loga.vn]

Một máy phát điện xoay chiều một pha với rôto là nam châm có p cặp cực. Khi rôto quay đều với tốc độ n vòng/giây thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số bao nhiêu Hz?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook