Chi tiết đề thi

Chương Halogen lớp 10

pnlong26
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51347] - [Loga.vn]

Dãy gồm các chất đều phản ứng với dung dịch HCl là

Câu 2 [51356] - [Loga.vn]

Trong các hợp chất, flo chỉ có số oxi hoá -1 còn clo, brom, iod có cả số oxi hóa +1; +3; +5; +7 là do so với clo, brom, iod thì

Câu 3 [51372] - [Loga.vn]

Cho dung dịch AgNO3 dư vào 100ml dung dịch chứa hổn hợp NaF 0,05M và NaCl 0,1M. Lượng kết tủa thu được là

Câu 4 [51375] - [Loga.vn]

Cho 1,5 g muối natri halogenua vào dd AgNO3 dư, thu đựơc 2,35 g kết tủa. Halogen là

Câu 5 [51351] - [Loga.vn]

Clorua vôi là

Câu 6 [51346] - [Loga.vn]

Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng, dư ở nhiệt độ phòng thu được dung dịch chứa các chất

Câu 7 [51379] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 20 gam hổn hợp nhiều oxit kim loại, cần vừa đúng 100 ml dung dịch HCl 0,4M. Cô cạn dung dịch, lượng muối clorua khan thu được là:

Câu 8 [63490] - [Loga.vn]

Nếu 1 lít H2O hòa tan 350 lít khí HBr (đktc) thì nồng độ phần trăm dung dịch axit brom hidric thu được là bao nhiêu?

Câu 9 [51374] - [Loga.vn]

Hai kim loại A, B đều có hóa trị II. Hòa tan hết 0,89 gam hỗn hợp hai kim loại này  trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 448 ml khí H2 (đktc). Hai kim loại A, B là

Câu 10 [51359] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 11 [63488] - [Loga.vn]

Có các lọ mất nhãn chứa lần lươt các dung dịch BaCl2, KBr, Zn(NO3)2, Na2CO3, AgNO3. Chỉ dùng một thuốc thử nhận biết các dung dịch trên, thuốc thử đó là

Câu 12 [51364] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các halogen?

Câu 13 [51373] - [Loga.vn]

Hổn hợp X nặng 9 gam gồm Fe3O4 và Cu. Cho X vào dung dịch HCl dư, thấy còn 1,6 gam Cu không tan. Khối lượng Fe3O4 có trong X là

Câu 14 [51365] - [Loga.vn]

Dùng bình thủy tinh có thể chứa được tất cả các dung dịch axit trong dãy nào dưới đây ?

Câu 15 [51355] - [Loga.vn]

Cho hai khí với thể tích là 1:1 ra ngoài ánh sáng mặt trời thì có hiện tượng nổ, hai khí đó là

Câu 16 [51370] - [Loga.vn]

Trộn 500 g dd HCl 3% vào 300 g dd HCl 10% thu được dd HCl có nồng độ C% là

Câu 17 [51357] - [Loga.vn]

ở điều kiện thường, clo là chất khí, màu vàng lục, có mùi xốc và nặng hơn không khí

Câu 18 [51378] - [Loga.vn]

Cho 1,2 g kim loại R hoá trị II tác dụng với Cl2 thu được 4,75 g muối Clorua. R là

Câu 19 [51349] - [Loga.vn]

Hoá chất dùng để nhận biết 4 dd : NaF, NaCl, NaBr, NaI là

Câu 20 [63482] - [Loga.vn]

Dùng muối iot hằng ngày đề phòng ngừa bệnh bướu cổ. Muối iot đó là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook