Chi tiết đề thi

Đề ôn luyện 08 file word chuẩn cấu trúc của bộ có lời giải chi tiết

ctvloga3
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [45999] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch RLC như hình vẽ. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch. Hình bên là đồ thị biễu điễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên toàn mạch phụ thuộc vào R khi K đóng và K mở. Công suất cực đại trên biến trở khi K mở gần giá trị nào sau đây nhất ?

Câu 2 [45998] - [Loga.vn]

Đoạn mạch xoay chiều với điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định có RLC (L thuần cảm) mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch lệch pha là φ = π/6 so với cường độ dòng điện qua mạch. Ở thời điểm t, điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch chứa LC là $u_{LC}$ =$100\sqrt{3}V$ và điện áp tức thời hai đầu điện trở R là uR = 100 V. Điện áp cực đại hai đầu điện trở R là

Câu 3 [45997] - [Loga.vn]

Điện năng được truyền đi từ một máy phát đến một khu dân cư bằng đường dây tải một pha, với hiệu suất truyền tải 90%. Do nhu cầu tiêu thụ điện của khu dân cư tăng 11% nhưng chưa có điều kiện nâng công suất máy phát, người ta dùng máy biến áp để tăng điện áp trước khi truyền đi. Coi hệ số công suất của hệ thống không thay đổi. Tỉ số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là

Câu 4 [45996] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây có sóng ngang, sóng có dạng hình sin. Hình dạng của một sợi dây tại hai thời điểm được mô tả như hình bên. Trục Ou biểu diễn li độ các phần tử M và N tại hai thời điểm. Biết $t_2$ - $t_1$= 0,05s, nhỏ hơn một chu kì sóng. Tốc độ cực đại của một phần tử trên dây bằng

Câu 5 [45995] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có khối lượng m = 250g, độ cứng k = 100 N/m. Kéo vật xuống dưới sao cho lò xo giãn 7,5cm theo phương thẳng đứng rồi thả nhẹ. Chọn gốc tọa độ tại ví trí cân bằng, chiều dương hướng xuống , gốc thời gian là lúc thả vật. Tìm thời gian kể từ lúc thả đến lúc lò xo không biến dạng lần 3 ( cho g = 10m/$s^2$).

Câu 6 [45994] - [Loga.vn]

Một học sinh dùng cân và đồng hồ bấm giây để đo độ cứng của lò xo. Dùng cân để cân vật nặng và cho kết quả khối lượng m = 100g ± 2%. Gắn vật vào lò xo và kích thích cho con lắc dao động rồi dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian t của một dao động, kết quả t = 2s ± 1%. Bỏ qua sai số của số pi (p). Sai số tương đối của phép đo độ cứng lò xo là

Câu 7 [45993] - [Loga.vn]

Một ống dây dài 20 cm, có 2400 vòng dây đặt trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trong các vòng dây là 15 A. Cảm ứng từ bên trong ống dây là

Câu 8 [45992] - [Loga.vn]

Con lắc đơn có khối lượng 100g, vật có điện tích q, dao động ở nơi có g = 10 m/$s^2$ thì chu kỳ dao động là T. Khi có thêm điện trường \[\overrightarrow{E}\] hướng thẳng đứng thì con lắc chịu thêm tác dụng của lưc điện ̣\[\overrightarrow{F}\]không đổi, chu kỳ dao động giảm đi 75%. Độ lớn của lực F là

Câu 9 [45991] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u=150\sqrt{2}\cos 100\pi t\,\,V\] vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây và tụ điện có điện dung C nối tiếp, với C thay đổi được. Khi \[C=\frac{62,5}{\pi }\mu F\] thì mạch tiêu thụ công suất cực đại bằng 93,75 W. Khi \[C=\frac{1}{9\pi }mF\] thì điện áp hai đầu đoạn mạch RC và cuộn dây vuông pha với nhau, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây khi đó là

Câu 10 [45990] - [Loga.vn]

Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu một chùm sáng trắng (bước sóng từ 0,40 µm đến 0,76 µm). Khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách giữa hai khe với màn là 3 m. Điểm M trên màn cách vân trung tâm một khoảng x. M không thuộc vân sáng nào nếu

Câu 11 [45989] - [Loga.vn]

Nguồn sáng A phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 μm, trong 1 phút phát ra năng lượng $E_1$. Nguồn sáng B phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm trong 5 phút phát ra năng lượng $E_2$. Trong cùng 1 giây, tỉ số giữa sô photon A phát ra với số photon B phát ra bằng 2. Tỉ số $E_1$/$E_2$ bằng

Câu 12 [45988] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Biết r = 1Ω. Suất điện động E của nguồn bằng tích của cường độ dòng điện I nhân với giá trị điện trở nào dưới đây?

Câu 13 [45987] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, 2 khe $S_1$, $S_2$ được chiếu sáng đồng thời bằng 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng $λ_1$ 5000A0, $λ_2$ = 4000A0. Khoảng cách hai khe $S_1S_2$ = 0,4 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 80 cm. Gọi x là tọa độ của điểm khảo sát đến vân trung tâm, điểm nào có tọa độ sau đây có sự trùng nhau của 2 vân sáng $λ_1$ và $λ_2$?

Câu 14 [45986] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây căng ngang có ba điểm A, B, C sao cho AB = 1 cm, BC = 7 cm. Khi có sóng dừng trên sợi dây với bước sóng λ = 12 cm thì A là một nút sóng, B và C cùng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Khi điểm B ở phía trên vị trí cân bằng của nó một khoảng 1 cm thì điểm C ở

Câu 15 [45985] - [Loga.vn]

Trong nguyên tử hiđrô các mức năng lượng của các trạng thái dừng được xác định theo công thức ${{\text{E}}_{\text{n}}}=-\frac{13,6}{{{\text{n}}^{2}}}$ eV, n nguyên dương. Khi nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản thì bị kích thích và làm cho nó phát ra tối đa 10 bức xạ. Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất của các bức xạ trên là

Câu 16 [45984] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên trục Ox nằm ngang. Trong quá trình dao động, chiều dài lớn nhất và nhỏ nhất của lò xo là 90 cm và 80 cm. Gia tốc a (m/$s^2$) và li độ x (m) của con lắc tại cùng một thời điểm liên hệ với nhau qua hệ thức x = -0,025a. Tại thời điểm t = 0,25 s vật ở li độ x = -2,5\[\sqrt{3}\] cm và đang chuyển động theo chiều dương, lấy $π^2$ = 10 phương trình dao động của con lắc là

Câu 17 [45983] - [Loga.vn]

Vật thật đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng 2f thì ảnh của nó là

Câu 18 [45982] - [Loga.vn]

Hạt nhân đứng yên phân rã β-, hạt nhân con sinh ra là có động năng không đáng kể. Biết khối lượng các nguyên tử 32P và 32S lần lượt là 31,97391 u và 31,97207 u, với 1 u = 931,5 MeV/$c^2$. Trong phân rã này, thực nghiệm đo được động năng của êlectrôn (tia β-) là 1,03518 MeV, giá trị này nhỏ hơn so với năng lượng phân rã, vì kèm theo phân rã β còn có hạt nơtrinô. Năng lượng của hạt nơtrinô trong phân rã này là

Câu 19 [45981] - [Loga.vn]

Một hạt nhân có 8 proton và 9 nơtron, năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là 7,75 MeV/nuclon. Biết $m_p$ = 1,0073u; $m_n$ = 1,0087u. Khối lượng của hạt nhân đó là

Câu 20 [45980] - [Loga.vn]

Một khung dây phẳng diện tích S, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa đường sức từ và mặt phẳng khung dây là α . Từ thông qua khung dây được tính theo công thức

Câu 21 [45979] - [Loga.vn]

Khối lượng hạt nhân   bằng 13,9992 u, trong đó 1 u = 931,5 MeV/$c^2$. Để phá vỡ hạt nhân này thành các nuclôn riêng lẻ, cần một công tối thiểu là

Câu 22 [45978] - [Loga.vn]

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,1 mH. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do, điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 10 V, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1 mA. Mạch dao động cộng hưởng được với sóng điện từ có bước sóng là:

Câu 23 [45977] - [Loga.vn]

Tại hai điểm $S_1$ và $S_2$ trên mặt nước có hai nguồn phát sóng giống nhau, cùng dao động với biên độ a, bước sóng là 15 cm. Điểm M cách $S_1$ là 25 cm và cách $S_2$ 5 cm sẽ dao động với biên độ

Câu 24 [45976] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây chưa đúng khi nói về pin quang điện?

Câu 25 [45975] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tia γ?

Câu 26 [45974] - [Loga.vn]

Để xảy ra hiện tượng quang điện trên bề mặt một tấm kim loại, tần số ánh sáng kích thích cần thỏa mãn f ≥ 1015 Hz. Cho hằng số Plăng h = 6,625.1$0^{-34}$ Js. Công thoát của kim loại này là

Câu 27 [45973] - [Loga.vn]

Khi động cơ không đồng bộ hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của roto

Câu 28 [45972] - [Loga.vn]

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng mà khi ta hạ nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ $T_C$ nào đó thì điện trở của kim loại (hay hợp kim)

Câu 29 [45970] - [Loga.vn]

Góc lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện tức thời của mạch điện xoay chiều biến thiên từ

Câu 30 [45968] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai về quang phổ vạch phát xạ và quang phổ liên tục?

Câu 31 [45921] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc rơi tự do bằng $g_0$, chu kỳ dao động bé của một con lắc đơn bằng 1s. Còn tại nơi có gia tốc rơi tự do bằng g thì chu kỳ dao động bé của con lắc đó bằng

Câu 32 [45917] - [Loga.vn]

Chiếu xiên một tia sáng trắng từ không khí vào mặt nước thì

Câu 33 [45916] - [Loga.vn]

Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi với chu kì dao động lần lượt là 1,8s và 1,5s. Tỉ số chiều dài của hai con lắc là :

Câu 34 [45915] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu mạch RLC điện xoay chiều điện áp u = U0cos(100πt + π) thì trong mạch có cộng hưởng điện. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch là

Câu 35 [45914] - [Loga.vn]

Một vật đang dao động điều hòa x = Acos(20πt + 5π/6) cm thì chịu tác dụng của ngoại lực F = $F_0$ cos(ωt) N, $F_0$ không đổi còn ω thay đổi được. Với giá trị nào của tần số ngoại lực vật dao động mạnh nhất?

Câu 36 [45913] - [Loga.vn]

Đồ thị dao động âm do hai dụng cụ phát ra biểu diễn như hình vẽ bên. Ta có kết luận:

Câu 37 [45912] - [Loga.vn]

Để phân loại sóng dọc người ta dựa vào

Câu 38 [45911] - [Loga.vn]

Sóng điện từ được dùng trong vô tuyến truyền hình là:

Câu 39 [45910] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo nhẹ độ cứng k. Chu kì dao động riêng của con lắc là

Câu 40 [45908] - [Loga.vn]

Tia tử ngoại có cùng bản chất với tia:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook