Chi tiết đề thi

Đề ôn số 1 kiểm tra và thi học kỳ 2 môn vật lý 11

ctvloga3
2 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48641] - [Loga.vn]

Một khung dây phẳng có diện tích 25 (c$m^2$) gồm 100 vòng dây được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và có độ lớn bằng 2,4.1$0^{-3}$ (T). Người ta cho từ trường giảm đều đặn đến 0 trong khoảng thời gian 0,4 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:

Câu 2 [48640] - [Loga.vn]

Có thể làm tăng đáng kể độ tự cảm của một ống dây bằng cách sử dụng lõi là vật liệu

Câu 3 [48639] - [Loga.vn]

Từ thông đi qua vòng dây đặt trong từ trường không phụ thuộc vào

Câu 4 [48638] - [Loga.vn]

Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây mắc nối tiếp. Đường kính của ống dây là 2cm. Cho một dòng điện biến đổi chạy qua ống dây. Sau thời gian 0,01s dòng điện tăng từ 0 đến 1,5A. Suất điện động cảm ứng trong ống dây có độ lớn là

Câu 5 [48637] - [Loga.vn]

Môt khung dây hình chữ nhật ABCD gồm 20 vòng dây, AB = 5cm; AD = 4cm. Khung được đặt trong từ trường đều, đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. Quay khung dây 6$0^0$ quanh cạnh AB, tìm độ biến thiên của từ thông qua khung biết B = 3.1$0^{-3}$T.

Câu 6 [48636] - [Loga.vn]

Muốn giảm hao phí do toả nhiệt của dòng Phu cô gây trên khối kim loại, người ta thường:

Câu 7 [48635] - [Loga.vn]

Nếu một mạch điện hở chuyển động trong từ trường cắt các đường sức từ thì:

Câu 8 [48634] - [Loga.vn]

Hai vòng dây tròn cùng bán kính R = 10 (cm) đồng trục và cách nhau 1 (cm). Dòng điện chạy trong hai vòng dây cùng chiều, cùng cường độ $I_1$ = $I_2$ = 5 (A). Lực tương tác giữa hai vòng dây có độ lớn là

Câu 9 [48633] - [Loga.vn]

Nếu lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ

Câu 10 [48632] - [Loga.vn]

Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ

Câu 11 [48631] - [Loga.vn]

Dùng loại dây đồng đường kính 0,5mm, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh một hình trụ tạo thành một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện 0,1A chạy qua các vòng dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng:

Câu 12 [48630] - [Loga.vn]

Khi cường độ dòng điện giảm 2 lần và đường kính ống dây tăng 2 lần nhưng số vòng dây và chiều dài ống không đổi thì cảm ứng từ sinh bởi dòng điện trong ống dây

Câu 13 [48629] - [Loga.vn]

Một khung dây phẳng, diện tích 20 (c$m^2$), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 3$0^0$ và có độ lớn B = 2.1$0^{-4}$ (T). Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là:

Câu 14 [48628] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây không đúng về nam châm?

Câu 15 [48627] - [Loga.vn]

Ba dây dẫn thẳng rất dài song song cách đều nhau, khoảng cách giữa hai dây là a = 5 cm đặt trong chân không. Dòng điện qua các dây dẫn cùng chiều và có cường độ $I_1$ = $I_2$ =$I_3$ = 10A. Lực tác dụng lên 1 mét dây của mỗi dòng điện là:

Câu 16 [48626] - [Loga.vn]

Pha tạp chất đonơ vào silic sẽ làm

Câu 17 [48625] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng về lớp tiếp xúc p – n?

Câu 18 [48624] - [Loga.vn]

Một khung dây dẫn điện trở 2 Ω hình vuông cạch 20 cm nằm trong từ trường đều các cạnh vuông góc với đường sức. Khi cảm ứng từ giảm đều từ 1 T về 0 trong thời gian 0,1 s thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là

Câu 19 [48623] - [Loga.vn]

Hạt proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 500cm dưới tác dụng của một từ trường đều B=1$0^{-2}$ T. Chu kì chuyển động của proton là:

Câu 20 [48622] - [Loga.vn]

Một khung dây cứng hình chữ nhật có kích thước 2 (cm) x 3 (cm) đặt trong từ trường đều. Khung có 200 vòng dây. Khi cho dòng điện có cường độ 0,2 (A) đi vào khung thì mômen ngẫu lực từ tác dụng vào khung có giá trị lớn nhất là 24.1$0^{-4}$ (Nm). Cảm ứng từ của từ trường có độ lớn là:

Câu 21 [48621] - [Loga.vn]

Hạt có khối lượng m = 6,67.1$0^{-27}$ (kg), điện tích q = 3,2.1$0^{-19}$ (C). Xét một hạt α có vận tốc ban đầu không đáng kể được tăng tốc bởi một hiệu điện thế U = 106 (V). Sau khi được tăng tốc nó bay vào vùng không gian có từ trường đều B = 1,8 (T) theo hướng vuông góc với đường sức từ. Vận tốc của hạt α trong từ trường và lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn là

Câu 22 [48620] - [Loga.vn]

Tại tâm của dòng điện tròn cường độ 5A người ta đo được cảm ứng từ B = 31,4.1$0^{-6}$T. Đường kính của dòng điện tròn là:

Câu 23 [48619] - [Loga.vn]

Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, cường độ dòng điện chạy trên dây 1 là $I_1$  = 3 (A), cường độ dòng điện chạy trên dây 2 là $I_2$ . Điểm M nằm trong mặt phẳng 2 dòng điện, trong khoảng 2 dòng điện và cách dòng $I_2$  8 (cm). Để cảm ứng từ tại M bằng không thì dòng điện $I_2$  có

Câu 24 [48618] - [Loga.vn]

Một khung dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Kết luận nào sau đây là không đúng?

Câu 25 [48617] - [Loga.vn]

Tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 5 A thì có cảm ứng từ 0,4 μT. Nếu cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm 10 A thì cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là

Câu 26 [48616] - [Loga.vn]

Các chất sắt từ bị nhiễm từ rất mạnh là do:

Câu 27 [48615] - [Loga.vn]

Một điểm cách một dây dẫn dài vô hạn mang dòng điện 20 cm thì có độ lớn cảm ứng từ 1,2μT. Một điểm cách dây dẫn đó 60 cm thì có độ lớn cảm ứng từ là

Câu 28 [48614] - [Loga.vn]

Một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo phương nằm ngang, có chiều từ trong ra ngoài. Nếu dây dẫn chịu lực từ tác dụng lên dây có chiều từ trên xuống dưới thì cảm ứng từ có chiều

Câu 29 [48613] - [Loga.vn]

Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây có hệ số tự cảm 0,2H. khi dòng điện có cường độ biến thiên 400A/s là:

Câu 30 [48612] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sao đây là không đúng?

Câu 31 [48611] - [Loga.vn]

Một hình chữ nhật có diện tích 12 c$m^2$ đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.1$0^{-4}$T, véc tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 3$0^0$. Tính từ thông qua hình chữ nhật đó: 

Câu 32 [48610] - [Loga.vn]

Theo định luật Lenxơ, dòng điện cảm ứng:

Câu 33 [48609] - [Loga.vn]

Một cuộn dây phẳng, có 100 vòng, diện tích 3,14.1$0^{-2}$ ($m^2$). Cuộn dây đặt trong từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng từ. Nếu cho cảm ứng từ tăng đều đặn từ 0,2T lên gấp đôi trong thời gian 0,1s. Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây sẽ có giá trị nào? 

Câu 34 [48608] - [Loga.vn]

Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một ống dây kín là do sự thay đổi:

Câu 35 [48607] - [Loga.vn]

Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1H, trong đó có dòng điện biến thiên đều 200A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị:  

Câu 36 [48606] - [Loga.vn]

Từ thông qua một mạch điện phụ thuộc vào:     

Câu 37 [48605] - [Loga.vn]

Một khung dây phẳng có diện tích 12c$m^2$ đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 5.1$0^{-2}$Wb , mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 3$0^0$. Tính độ lớn từ thông qua khung: 

Câu 38 [48604] - [Loga.vn]

Nếu một vòng dây quay trong từ trường đều, dòng điện cảm ứng:

Câu 39 [48602] - [Loga.vn]

Môt khung dây dẫn có 1000 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung. Diện tích mỗi vòng dây là0,02$m^2$. Cảm ứng từ được làm giảm đều đặn từ 0,5T đến 0,2T trong thời gian 0,1s. Suất điện động trong toàn khung dây có giá trị nào sau đây?

Câu 40 [48598] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Suất điện động tự cảm trong một mạch điện có giá trị lớn khi 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook