Chi tiết đề thi

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG HALOGEN

ctvloga114
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
42
52 phút
100 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51381] - [Loga.vn]

Chia m gam hỗn hợp 2 kim loại có hoá trị không đổi thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 hoà tan hoàn toàn trong dd HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc). Phần 2 bị oxi hoá thu được 2,84 g hỗn hợp oxit. Giá trị m là :

Câu 2 [51380] - [Loga.vn]

Để khử hoàn toàn hỗn hợp ZnO, FeO thành kim loại cần 2,24 lít H2( dktc). Nếu đem hỗn hợp 2 kim loại Fe, Zn thu được hoà tan vào dd HCl dư thì thu được thể tích khí H2 ( đktc) là :

Câu 3 [51379] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 20 gam hổn hợp nhiều oxit kim loại, cần vừa đúng 100 ml dung dịch HCl 0,4M. Cô cạn dung dịch, lượng muối clorua khan thu được là:

Câu 4 [51378] - [Loga.vn]

Cho 1,2 g kim loại R hoá trị II tác dụng với Cl2 thu được 4,75 g muối Clorua. R là

Câu 5 [51377] - [Loga.vn]

Dẫn 5,6 lít khí Clo (đktc) qua bình đựng Al và Mg ( tỉ lệ mol 1: 1) nung nóng, thấy p/ứ vừa đủ và thu được m gam muối. Phần trăm của Al trong hỗn hợp là

Câu 6 [51376] - [Loga.vn]

Dẫn 6,72 lít khí Clo (đktc) vào dd chứa 60 g NaI. Khối lượng muối tạo thành là

Câu 7 [51375] - [Loga.vn]

Cho 1,5 g muối natri halogenua vào dd AgNO3 dư, thu đựơc 2,35 g kết tủa. Halogen là

Câu 8 [51374] - [Loga.vn]

Hai kim loại A, B đều có hóa trị II. Hòa tan hết 0,89 gam hỗn hợp hai kim loại này  trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 448 ml khí H2 (đktc). Hai kim loại A, B là

Câu 9 [51373] - [Loga.vn]

Hổn hợp X nặng 9 gam gồm Fe3O4 và Cu. Cho X vào dung dịch HCl dư, thấy còn 1,6 gam Cu không tan. Khối lượng Fe3O4 có trong X là

Câu 10 [51372] - [Loga.vn]

Cho dung dịch AgNO3 dư vào 100ml dung dịch chứa hổn hợp NaF 0,05M và NaCl 0,1M. Lượng kết tủa thu được là

Câu 11 [51371] - [Loga.vn]

Chất A là muối Canxi halogenua. Dung dịch chứa 0.200 g A tác dụng với lượng dư dung dịch bạc nitrat thì thu được 0,376 g kết tủa bạc halogenua. Công thức phân tử của chất A là

Câu 12 [51370] - [Loga.vn]

Trộn 500 g dd HCl 3% vào 300 g dd HCl 10% thu được dd HCl có nồng độ C% là

Câu 13 [51369] - [Loga.vn]

Khí HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím

Câu 14 [51368] - [Loga.vn]

Tại sao người ta điều chế được nước clo mà không điều chế được nước flo?

Câu 15 [51367] - [Loga.vn]

HF có nhiệt độ sôi cao bất thường so với HCl, HBr, HI là do

Câu 16 [51366] - [Loga.vn]

Phản ứng nào chứng tỏ HCl là chất khử?

Câu 17 [51365] - [Loga.vn]

Dùng bình thủy tinh có thể chứa được tất cả các dung dịch axit trong dãy nào dưới đây ?

Câu 18 [51364] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các halogen?

Câu 19 [51363] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây sai khi nói về flo?

Câu 20 [51362] - [Loga.vn]

Để phân biệt 5 dd riêng biệt sau: NaCl, NaBr, NaI, NaOH, HCl. Ta có thể dùng nhóm thuốc thử nào sau đây?

Câu 21 [51361] - [Loga.vn]

Đổ dd chứa 1 g HBr vào dd chứa 1 g NaOH. Nhúng giấy quì tím vào dung dịch thu được thì giấy quì tím chuyển sang màu

Câu 22 [51360] - [Loga.vn]

Cho dãy dung dịch axit sau HF, HCl, HBr, HI. Dung dịch có tính axit mạnh nhất và tính khử mạnh nhất là:

Câu 23 [51359] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 24 [51358] - [Loga.vn]

Tính tẩy màu của dung dịch nước clo là do

Câu 25 [51357] - [Loga.vn]

ở điều kiện thường, clo là chất khí, màu vàng lục, có mùi xốc và nặng hơn không khí

Câu 26 [51356] - [Loga.vn]

Trong các hợp chất, flo chỉ có số oxi hoá -1 còn clo, brom, iod có cả số oxi hóa +1; +3; +5; +7 là do so với clo, brom, iod thì

Câu 27 [51355] - [Loga.vn]

Cho hai khí với thể tích là 1:1 ra ngoài ánh sáng mặt trời thì có hiện tượng nổ, hai khí đó là

Câu 28 [51354] - [Loga.vn]

Phản ứng giữa Cl2 và H2 có thể xảy ra ở điều kiện

Câu 29 [51353] - [Loga.vn]

Clo không phản ứng với chất nào sau đây?

Câu 30 [51352] - [Loga.vn]

Thuốc thử để nhận ra iot là

Câu 31 [51351] - [Loga.vn]

Clorua vôi là

Câu 32 [51350] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế clo bằng cách

Câu 33 [51349] - [Loga.vn]

Hoá chất dùng để nhận biết 4 dd : NaF, NaCl, NaBr, NaI là

Câu 34 [51348] - [Loga.vn]

Kim loại tác dụng được với axit HCl loãng và khí clo cho cùng một loại muối clorua kim loại là

Câu 35 [51347] - [Loga.vn]

Dãy gồm các chất đều phản ứng với dung dịch HCl là

Câu 36 [51346] - [Loga.vn]

Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng, dư ở nhiệt độ phòng thu được dung dịch chứa các chất

Câu 37 [51345] - [Loga.vn]

Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư thu được dung dịch chứa các chất thuộc dãy nào sau đây?

Câu 38 [51344] - [Loga.vn]

Trong nước clo có chứa các chất

Câu 39 [51343] - [Loga.vn]

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử Halogen là

Câu 40 [51342] - [Loga.vn]

Nhóm chất nào sau đây chứa các chất tác dụng được với F2?

Câu 41 [51341] - [Loga.vn]

Các dãy chất nào sau đây mà các nguyên tử nguyên tố halgen có số oxi hoá tăng dần?

Câu 42 [51340] - [Loga.vn]

Sắp xếp theo chiều tăng tính oxi hóa của các nguyên tử là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook