Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn vật lý THPT QG THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - lần 3 có lời giải chi tiết

ctvloga3
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [44558] - [Loga.vn]

Chiếu chùm sáng hẹp song song đơn sắc từ không khi vào chất lỏng có chiết suất n dưới góc tới i=600. trong chất lỏng đặt một gương phẳng song song với chùm tia tới và vuông góc với mặt phẳng tới ( mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến). Tìm điều kiện của chiết suất n để tia phản xạ trên gương không ló ra không khí.

Câu 2 [44557] - [Loga.vn]

Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ trên hai đoạn thẳng gần nhau và chung gốc tọa độ. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), chúng ở cùng một vị trí. Tại thời điểm t = ∆t, hai chất điểm cách xa nhau nhất. Từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 2∆t, tốc độ trung bình của chất điểm hai là 4 cm/s. Tốc độ trung bình của chất điểm (1) trong một chu kỳ gần giá trị nào nhất ?

Câu 3 [44556] - [Loga.vn]

Mạch điện gồm điện trở thuần R nối tiếp với hộp đen X và hộp đen Y. Biết X, Y là hai hộp có trở kháng phụ thuộc vào tần số như hình vẽ. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là không đổi và bằng 210V. Khi thay đổi tần số dòng điện thì công suất tiêu thụ điện năng lớn nhất của mạch điện là 200W và khi đó điện áp trên X là 60V. Khi đưa tần số mạch điện tới giá trị là 50Hz thì công suất của mạch gần giá trị nào nhất?

Câu 4 [44555] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ, cuộn dây không thuần cảm, Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là \[{{u}_{AB}}=200\sqrt{2}\cos 100\pi t\left( V \right)\]. Điện áp $u_{AM}$ vuông pha với uAB, $u_{AN}$ nhanh pha hơn $u_{MB}$ một góc \[\frac{2\pi }{3}\] và UNB=245V. Hệ số công suất của đoạn mạch AB gần giá trị nào nhất?

Câu 5 [44554] - [Loga.vn]

Hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 16cm có phương trình sóng $u_A$= $u_B$=2cos(100pt)(mm). Tốc độ truyền sóng là 70cm/s. Điểm C trong vùng giao thoa sao cho tam giác ABC vuông cân tại A. Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn BC.

Câu 6 [44553] - [Loga.vn]

Nếu một vòng dây quay đều trong từ trường đều, dòng điện cảm ứng trong vòng dây

Câu 7 [44551] - [Loga.vn]

Khi cho hiệu điện thế hai đầu bóng đèn sợi đốt có ghi 12V - 6W biến thiên từ 0V đến 12V và đo vẽ đường đặc trưng V – A của đèn thì đồ thị có dạng là một đường

Câu 8 [44550] - [Loga.vn]

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm, một vật sáng AB =1cm đặt vuông góc với trục chính cách thấu kính 20cm thì cho ảnh A’B’ là

Câu 9 [44549] - [Loga.vn]

Lăng kính phản xạ toàn phần là một khối lăng trụ thủy tinh có tiết diện thẳng là

Câu 10 [44548] - [Loga.vn]

Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì năng lượng

Câu 11 [44547] - [Loga.vn]

Tại 3 đỉnh của tam giác ABC vuông tại A cạnh BC =50cm ;AC =40cm ;AB =30cm ta đặt các điện tích $Q_1$ = $Q_2$ = $Q_3$ = 1$0^{-9}$C .Xác định cường độ điện trường tại H với H là chân đường cao kẻ từ

Câu 12 [44544] - [Loga.vn]

Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc 4 m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc

Câu 13 [44543] - [Loga.vn]

Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm bên trong lòng ống dây có dòng điện đi qua sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần nếu số vòng dây và chiều dài ống dây đều tăng lên hai lần và cường độ dòng điện qua ống dây giảm bốn lần:

Câu 14 [44542] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = $U_o$­cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng\[\sqrt{3}R\]. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó:

Câu 15 [44541] - [Loga.vn]

Điều kiện để có hồ quang điện trong thực tế là cần có hiệu điện thế không thay đổi vào khoảng

Câu 16 [44540] - [Loga.vn]

Hai điện tích $Q_1$ =1$0^{-9}$C, $Q_2$ = 2.1$0^{-9}$C đặt tại A và B trong không khí. Xác định điểm C mà tại đó véctơ cường độ điện trường bằng không . Cho AB = 20cm.

Câu 17 [44539] - [Loga.vn]

Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ

Câu 18 [44538] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt. Pha dao động ban đâu ( ở thời điểm t = 0 s) là

Câu 19 [44537] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, trong khoảng thời gian 7 giây vật đi được quãng đường lớn nhất là 5A. Tính chu kì dao động của vật

Câu 20 [44536] - [Loga.vn]

Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là $U_0$ và $I_0$. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị \[\frac{{{I}_{0}}}{2}\] thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điển là

Câu 21 [44535] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu $t_o$ = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 là

Câu 22 [44534] - [Loga.vn]

Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 36 cm. Tính tiêu cự của thấu kính.

Câu 23 [44533] - [Loga.vn]

Dây dẫn thẳng dài có dòng điện 5A chạy qua. Cảm ứng từ tại M có độ lớn 1$0^{-5}$T. Điểm M cách dây một khoảng

Câu 24 [44532] - [Loga.vn]

Đặt hiệu điện thế u = $U_0$sinωt với ω , $U_0$ không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80 V, hai đầu cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) là 120 V và hai đầu tụ điện là 60 V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng

Câu 25 [44531] - [Loga.vn]

Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần)và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với tần số f. Khi mắc nối tiếp với tụ điện trong mạch trên một tụ điện có điện dung C/3 thì tần số dao động điện từ tự do (riêng) của mạch lúc này bằng

Câu 26 [44530] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là

Câu 27 [44529] - [Loga.vn]

Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

Câu 28 [44528] - [Loga.vn]

Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 29 [44527] - [Loga.vn]

Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 30 [44526] - [Loga.vn]

Đặt hiệu điện thế u = $U_0$sinωt ($U_0$ không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai?

    

 

 

Câu 31 [44525] - [Loga.vn]

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch

Câu 32 [44524] - [Loga.vn]

Một máy biến thế dùng làm máy giảm thế (hạ thế) gồm cuộn dây 100 vòng và cuộn dây 500 vòng. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với hiệu điện thế \[u=100\sqrt{2}\sin 100\pi t\left( V \right)\]thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp bằng

Câu 33 [44523] - [Loga.vn]

Cho 4 vật A,B,C,D kích thước nhỏ ,nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy vật C .Vật C đẩy vật D, khẳng định nào sau đây là không đúng ?

Câu 34 [44522] - [Loga.vn]

Đặt hiệu điện thế u = $U_0$sinωt ($U_0$ và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng

Câu 35 [44521] - [Loga.vn]

Tia sáng đi từ thuỷ tinh ($n_1$=3/2) đến mặt phân cách với nước ($n_2$=4/3). Điều kiện của góc tới I để có tia đi vào nước là

Câu 36 [44520] - [Loga.vn]

Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

Câu 37 [44519] - [Loga.vn]

Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp $S_1$ và $S_2$. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn $S_1S_2$ sẽ

Câu 38 [44518] - [Loga.vn]

Tính vận tốc của electron chuyển động tới cực dương của đèn chân không? Biết hiệu điện hiệu điện thế $U_{AK}$ của đèn chân không là 30V, điện tích của electron là e = - 1,6.1$0^{-19}$ C, khối lượng của nó là 9,1.1$0^{-31}$ Kg. Coi rằng vận tốc của electron nhiệt phát ra từ Katốt là nhỏ không đáng kể.

  

Câu 39 [44517] - [Loga.vn]

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

Câu 40 [44516] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ \[\sqrt{2}\]cm. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc \[10\sqrt{1}0\]cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook