Chi tiết đề thi

ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ Trường THPT Trần Cao Vân LẦN 2 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

ctvloga3
1 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47480] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = \[{{U}_{0}}\]cosωt vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ, trong đó điện trở R và cuộn cảm thuần L không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Sự phụ thuộc của số chỉ vôn kế \[{{V}_{1}}\] và \[{{V}_{2}}\] theo điện dung C được biểu diễn như đồ thị hình bên. Biết \[{{U}_{3}}\] = 2\[{{U}_{2}}\]. Tỉ số \[\frac{{{U}_{4}}}{{{U}_{3}}}\]là

Câu 2 [47479] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình \[{{x}_{1}}=6\cos \left( 10t+\frac{\pi }{6} \right)\left( cm \right),\] và \[{{x}_{2}}=6\cos \left( 10t+\frac{5\pi }{6} \right)\,\left( cm \right).\]Tại thời điểm li độ dao động tổng hợp là 3 cm và đang tăng thì li độ của dao động thứ hai là bao nhiêu?

Câu 3 [47478] - [Loga.vn]

Hai điểm M và N nằm trên cùng 1 phương truyền âm từ nguồn âm O. Tại M và N có mức cường độ âm lần lượt là $L_M$ = 30 dB, $L_N$ = 10 dB. Coi nguồn phát âm đẳng hướng và môi trường không hấp thụ âm. Tỉ số OM/ON bằng

Câu 4 [47477] - [Loga.vn]

Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là U = 220 V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây gần bằng giá trị nào sau đây:

Câu 5 [47476] - [Loga.vn]

Mạch điện xoay chiều gồm có 3 hộp kín X,Y, W ghép nối tiếp với nhau, trong các hộp kín chỉ có thể là các linh kiện như điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện. Các hộp kín có trở kháng phụ thuộc vào tần số như hình vẽ. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là không đổi và bằng 200 V. Trong các hộp kín có một hộp kín có 1 tụ điện có điện dung \[C=\frac{{{10}^{-4}}}{\pi }(F)\] và tại tần số $f_1$ công suất tiêu thụ của mạch điện là P = 160 W. Gọi tần số tại vị trí đồ thị (X) và (W) cắt nhau là  $f_3$. Tính  $f_1$  + $f_3$  ?

Câu 6 [47475] - [Loga.vn]

Thí nghiệm giao thoa Iâng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc thì khoảng vân giao thoa lần lượt là 1,125 mm và 0,75 mm. Bề rộng trường giao thoa trên màn là 10 mm. Số vạch sáng cùng màu với vạch sáng trung tâm (kể cả vạch sáng trung tâm) là

Câu 7 [47474] - [Loga.vn]

Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm $t_1$ tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là \[\frac{2018}{2017}.\] . Tại thời điểm $t_2$ = $t_1$ + 2T thì tỉ lệ đó là

Câu 8 [47473] - [Loga.vn]

Đoạn mạch xoay chiều AB gồm có điện trở $R_1$ mắc nối tiếp với đoạn mạch $R_2$C , điện áp hiệu dụng hai đầu $R_1$ và hai đầu đoạn mạch $R_2$C có cùng giá trị, nhưng lệch pha nhau p/3. Nếu mắc nối tiếp thêm cuộn dây thuần cảm thì hệ số công suất của cả mạch cosj = 1 và công suất tiêu thụ của cả mạch là 200W. Nếu không có cuộn dây thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 9 [47427] - [Loga.vn]

Bắn một hạt α có động năng 5,21 MeV vào hạt nhân \[{}_{7}^{14}N\] đang đứng yên, gây ra phản ứng: \[\alpha +{}_{7}^{14}N\to {}_{8}^{17}O+p\]. Biết phản ứng thu năng lượng là 1,21 MeV. Động năng của hạt nhân O gấp 4 lần động năng của hạt p. Động năng của hạt nhân O bằng

Câu 10 [47426] - [Loga.vn]

Hai con lắc lò xo giống hệt nhau được treo vào hai điểm ở cùng độ cao, cách nhau 6 cm. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt $x_1$ = 6cos wt (cm) và $x_2$ = 12cos(wt + π/3) (cm). Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của các con lắc bằng

Câu 11 [47425] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng.Tại vị trí cân bằng lò xo giãn 1 đoạn 5cm. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới một đoạn rồi thả nhẹ cho con lắc dao động. Trong 1 chu kì, khoảng thời gian lò xo giãn gấp 3 lần khoảng thời gian nén. Biên độ dao động của vật là:

Câu 12 [47424] - [Loga.vn]

Trong mạch dao động LC lí tưởng với cường độ dòng điện cực đại là \[{{I}_{0}}\] và dòng điện biến thiên với tần số góc bằng \[\omega .\] Trong khoảng thời gian cường độ dòng điện giảm từ giá trị cực đại đến một nửa cực đại thì điện lượng chuyển qua cuộn dây có độ lớn bằng

Câu 13 [47423] - [Loga.vn]

Theo mẫu nguyên tử Bo về nguyên tử hiđrô, coi electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân dưới tác dụng của lực tĩnh điện giữa electron và hạt nhân. Gọi TN và TL lần lượt là chu kì của electron khi nó chuyển động trên quỹ đạo N và L. Tỉ số \[\frac{{{T}_{L}}}{T{}_{N}}.\]bằng

Câu 14 [47422] - [Loga.vn]

Hai điện tích dương $q_1$ = $q_2$ đặt tại hai điểm M, N cách nhau một đoạn 12cm. Gọi $E_1$, $E_2$ lần lượt là cường độ điện trường do $q_1$, $q_2$ gây ra tại P thuộc đoạn MN. Nếu $E_1$ = 4$E_2$ thì khoảng cách MP là

Câu 15 [47421] - [Loga.vn]

Cho một vật sáng cách màn M là 4 m. Một thấu kính L để thu được ảnh rõ nét trên màn cao gấp 3 lần vật. Kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 16 [47420] - [Loga.vn]

Từ thông qua vòng dây tròn bán kính 12 cm đặt vuông góc với cảm ứng từ B thay đổi theo thời gian như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng:

Câu 17 [47419] - [Loga.vn]

Có 2 điểm M và N trên cùng 1 phương truyền của sóng trên mặt nước, cách nhau ¼ λ . Tại 1 thời điểm t nào đó, mặt thoáng của M cao hơn vị trí cân bằng 7,5mm và đang đi lên ; còn mặt thoáng của N thấp hơn vị trí cân bằng 10mm nhưng cũng đang đi lên. Coi biên độ sóng không đổi. Xác định biên độ sóng a và chiều truyền sóng.

Câu 18 [47418] - [Loga.vn]

Biết năng lượng tương ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hidro được tính theo biểu thức ${{E}_{n}}=-\frac{13,6}{{{n}^{2}}}\left( eV \right)\left( n=1,2,3,... \right)$. Cho một chùm electron bắn phá các nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản để kích thích chúng chuyển lên trạng thái M. Vận tốc tối thiểu của chùm electron là

Câu 19 [47417] - [Loga.vn]

Một học sinh làm thí nghiệm đo suất điện động và điện trở trong của một nguồn điện, thì học sinh lắp mạch điện như sơ đồ bên và tiến hành đo được bảng số liệu sau:

Khi đó học sinh xác định được suất điện động và điện trở trong của nguồn là

Câu 20 [47416] - [Loga.vn]

Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng:

Câu 21 [47415] - [Loga.vn]

Một chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc có bước sóng trong chân không là l = 0,60 mm. Xác định chu kì, tần số của ánh sáng đó. Tính tốc độ và bước sóng của ánh sáng đó khi truyền trong thủy tinh có chiết suất n = 1,5.

Câu 22 [47414] - [Loga.vn]

Giao thoa ở mặt nước được tạo bởi hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai vị trí $S_1$ và $S_2$. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 12 cm. Trên đoạn thẳng $S_1S_2$, hai điểm gần nhau nhất mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại cách nhau

Câu 23 [47413] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng các khe bằng bức xạ có bước sóng 500 nm. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

Câu 24 [47412] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω, khi đi từ vị trí biên này đến vị trí biên kia với quĩ đạo dài L thì

Câu 25 [47411] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây không gây ra hiệu ứng quang điện đối với canxi (có giới hạn quang điện \[{{f}_{0}}=\frac{2}{3}{{.10}^{15}}\,Hz\])?

Câu 26 [47410] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, dung kháng của tụ điện có giá trị bằng R. Hệ số công suất của đoạn mạch là

Câu 27 [47409] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k =40 N/m, vật nhỏ khối lượng m, dao động điều hòa với tần số góc 20 rad/s. Giá trị của m là

Câu 28 [47408] - [Loga.vn]

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Biểu thức nào sau đây sai:

Câu 29 [47407] - [Loga.vn]

Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 20 cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, cùng cường độ \[{{I}_{1}}\,=\,{{I}_{2}}\,=\,6\,A\] chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách đều hai dây dẫn một khoảng 10 cm.

Câu 30 [47406] - [Loga.vn]

Trong nguồn phóng xạ $_{15}^{32}P$ với chu kỳ bán rã $T=14$ ngày đêm, hiện tại đang có \[{{2.10}^{8}}\] nguyên tử. Hai tuần lễ trước đó, số nguyên tử $_{15}^{32}P$ trong nguồn đó là

Câu 31 [47365] - [Loga.vn]

Khi đặt điện áp \[u=220\sqrt{2}\cos 120\pi t(V)\]vào hai đầu một tụ điện thì tần số của dòng điện chạy qua tụ điện này là

Câu 32 [47364] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Trong sóng cơ, công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ và chu kì T của sóng là

Câu 33 [47363] - [Loga.vn]

Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là

Câu 34 [47362] - [Loga.vn]

Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực F = $F_0$cosΠft (với $F_0$ và f không đổi, t tính bằng s). Tần số dao động cưỡng bức của vật là

Câu 35 [47361] - [Loga.vn]

Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải là phản ứng phân hoạch?

Câu 36 [47360] - [Loga.vn]

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

Câu 37 [47359] - [Loga.vn]

Hạt nhân nào sau đây có 136 nơtron ?

Câu 38 [47358] - [Loga.vn]

Một ngọn đèn laze có công suất 10 W phát ra một chùm sáng đơn sắc với bước sóng 0,6 μm. Số phôtôn mà đèn phát ra trong mỗi giây là

Câu 39 [47357] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa thì

Câu 40 [47356] - [Loga.vn]

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook