Chi tiết đề thi

ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM HỌC 2018 LẦN 1 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

ctvloga212
5 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55642] - [Loga.vn]

Cho \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{3} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos \left( \omega t-\frac{\pi }{4} \right)\,cm\] là hai phương trình của hai dao động điều hòa cùng phương. Biết phương trình dao động tổng hợp là \[x=5\cos \left( \omega t+\varphi \right)\,cm\]. Để tổng biên độ của các dao động thành phần (\[{{A}_{1}}~+\text{ }{{A}_{2}}\] ) cực đại thì \[\varphi \] có giá trị là

Câu 2 [55641] - [Loga.vn]

Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB nối tiếp nhau. Trên đoạn AM chứa điện trở \[R=30\sqrt{3}\Omega \] và tụ điện, trên đoạn MB chứa cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp \[u=U\sqrt{2}\cos 100\pi t\,V\] và điều chỉnh hệ số tự cảm sao cho điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Biết rằng khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch AM trễ pha \[\frac{2\pi }{3}\] so với điện áp ở hai đầu của đoạn mạch MB. Điện dung của tụ có giá trị là

Câu 3 [55640] - [Loga.vn]

Đoạn mạch A, B được mắc nối tiếp theo thứ tự cuộn dây với hệ số tự cảm \[L=\frac{2}{5\pi }H\] biến trở R và tụ điện có điện dung \[C=\frac{{{10}^{-2}}}{25\pi }F\]. Điểm M là điểm nằm giữa R và C. Nếu mắc vào hai đầu A, M một ắc quy có suất điện động 12 V và điện trở trong 4 \[\Omega \] điều chỉnh \[R\text{ }=\text{ }{{R}_{1}}~\] thì có dòng điện cường độ 0,1875 A. Mắc vào A, B một hiệu điện thế \[u=120\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)V\] rồi điều chỉnh \[R\text{ }=\text{ }{{R}_{2}}~\] thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại bằng 160 W. Tỷ số R1: R2

Câu 4 [55639] - [Loga.vn]

Một nguồn sóng đặt tại điểm O trên mặt nước, dao động theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình \[u=a\cos 40\pi t\] trong đó t tính theo giây. Gọi M và N là hai điểm nằm trên mặt nước sao cho OM vuông góc với ON. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng 80 cm/s. Khoảng cách từ O đến M và N lần lượt là 34 cm và 50 cm. Số phần tử trên đoạn MN dao động cùng pha với nguồn là

Câu 5 [55638] - [Loga.vn]

Hai nguồn kết hợp được đặt ở A và B trên mặt thoáng của chất lỏng, dao động theo phương vuông góc với mặt thoáng có phương trình \[{{u}_{A}}=2\cos 40\pi t\,cm,\,{{u}_{B}}=4\cos \left( 40\pi t \right)\,cm\] với t tính theo giây. Tốc độ truyền sóng bằng 90 cm/s. Gọi M là một điểm nằm trên mặt thoảng với MA = 10,5 cm; MB = 9 cm. Coi biên độ không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ là

Câu 6 [55637] - [Loga.vn]

Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Yâng. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng \[\lambda \] = 0,6 \[\mu m\] , khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm. Khi khoảng cách từ màn chắn chứa hai khe đến màn ảnh là D thì quan sát thấy trên đoạn MN dài 12 mm ở trên mản ảnh có n vân sáng kể cả hai vân sáng ở M và N. Tịnh tiến màn ảnh theo hướng ra xa màn chắn chứa hai khe một đoạn 50 cm thì trên đoạn MN bớt đi 2 vân sáng (tại M và N vẫn có vân sáng). Giá trị của D là

Câu 7 [55636] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm cố định. Biết độ cứng của lò xo và khối lượng của quả cầu lần lượt là k = 80 N/m, m= 200g. Kéo quả cầu thẳng đứng xuống dưới sao cho lò xo dãn 7,5 cm rồi thả nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng của quả cầu, gia tốc trọng trường\[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}\] . Khi lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất, thế năng đàn hồi của lò xo có độ lớn là

Câu 8 [55635] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều \[u=U\sqrt{2}\cos \omega t\,V\] trong đó U không đổi, ω thay đổi được vào một đoạn mạch gồm có điện trở thuần R, tụ điện và cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm \[L=\frac{1,6}{\pi }H\] mắc nối tiếp. Khi\[\omega \text{ }=\text{ }{{\omega }_{o}}\]  thì công suất trên đoạn mạch cực đại bằng 732 W. Khi \[\omega \text{ }=\text{ }{{\omega }_{1}}~\] hoặc\[\omega \text{ }=\text{ }{{\omega }_{2}}\]  thì công suất trên đoạn mạch như nhau và bằng 300 W. Biết \[{{\omega }_{1}}~\text{ }{{\omega }_{2}}~=\text{ }120\pi \] rad/s. Giá trị của R bằng

Câu 9 [55634] - [Loga.vn]

Từ thông qua một khung dây dẫn tăng đều từ 0,06 Wb đến 1,6 Wb trong thời gian 0,1 s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng

Câu 10 [55633] - [Loga.vn]

Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, tại nguồn sóng kết hợp cùng pha đặt tại hai điểm A và B cách nhau 16 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 3 cm. Gọi \[\Delta \] là một đường thẳng nằm trên mặt nước, qua A và vuông góc với AB. Coi biên độ sóng trong quá trình lan truyền không đổi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên \[\Delta \] là

Câu 11 [55632] - [Loga.vn]

Một tụ điện có điện dung không đổi khi mắc vào mạng điện 110 V – 60 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1,5 A. Khi mắc tụ điện đó vào mạng điện 220 V – 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

Câu 12 [55631] - [Loga.vn]

Một tia sáng đơn sắc đi từ không khí có chiết suất tuyệt đối bằng 1 tới một khối thủy tinh có chiết chuất tuyệt đối bằng 1,5. Tại mặt phân cách xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ, tia phản xạ và khúc xạ hợp với nhau góc \[{{120}^{o}}\] . Góc tới của tia sáng bằng

Câu 13 [55630] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình \[x=4\sqrt{3}\cos 8\pi t\] cm trong đó t tính theo giây. Thời gian ngắn nhất vật đi từ điểm M có li độ \[{{x}_{M}}\] =-6 cm đến điểm N có li độ \[{{x}_{N}}\] =6 cm là

Câu 14 [55629] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số góc \[\omega \] không đổi thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch vẫn bằng I. Điều nào sau đây là đúng

Câu 15 [55628] - [Loga.vn]

Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang\[A\text{ }=\text{ }{{30}^{o}}\] . Chiếu một tia sáng đơn sắc tới lăng kính theo phương vuông góc với mặt bên AB. Tia sáng đi ra khỏi lăng kính nằm sát với mặt bên AC. Chiết suất lăng kính bằng

Câu 16 [55627] - [Loga.vn]

Dao động điện từ trong mạch LC là dao động điều hòa, khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là\[{{u}_{1}}\] = 5 V thì cường độ dòng điện là\[{{i}_{1}}\] = 0,16 A, khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ\[{{u}_{2}}\] = 4 V thì cường độ dòng điện\[{{i}_{2}}\] = 0,2 A. Biết hệ số tự cảm L = 50 mH, điện dung của tụ điện là

Câu 17 [55626] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc \[\omega \] . Khi vật ở vị trí có li độ \[x=\frac{A\sqrt{2}}{2}\] thì động năng của vật bằng

Câu 18 [55625] - [Loga.vn]

Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm một tụ có điện dung C và cuộn dây có hệ số tự cảm L. Biết cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức\[I\text{ }=\text{ }0,04cos{{2.10}^{7}}~A\] . Điện tích cực đại của tụ có giá trị

Câu 19 [55624] - [Loga.vn]

Một sóng cơ có phương trình là \[u=2\cos \left( 20\pi t-5\pi x \right)\,mm\] trong đó t tính theo giây, x tính theo cm. Trong thời gian 5 giây sóng truyền được quãng đường dài

Câu 20 [55623] - [Loga.vn]

Cho chiết suất tuyệt đối của thủy tinh và nước lần lượt là 1,5 và 4/3 . Nếu một ánh sáng đơn sắc truyền trong thủy tinh có bước sóng là 0,60 \[\mu m\] thì ánh sáng đó truyền trong nước có bước sóng là

Câu 21 [55622] - [Loga.vn]

Một người mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Để nhìn rõ vật ở rất xa mà mắt không phải điều tiết, người đó cần đeo sát mắt một kính có độ tụ bằng

Câu 22 [55621] - [Loga.vn]

Dòng điện có cường độ 2 A chạy qua một vật dẫn có điện trở 200\[\Omega \] . Nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn đó trong 40 s là

Câu 23 [55620] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây dài dài 1,2 m đang có sóng dừng, biết hai đầu sợi dây là hai nút và trên dây chỉ có một bụng sóng. Bước sóng có giá trị là

Câu 24 [55619] - [Loga.vn]

Đặt điên áp \[u=U\sqrt{2}\cos \omega t\] vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung là C. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

Câu 25 [55618] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m, quả cầu nhỏ có khối lượng m đang dao động tự do với chu kì \[T\text{ }=\text{ }0,1\pi \] s. Khối lượng của quả cầu

Câu 26 [55617] - [Loga.vn]

Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh?

Câu 27 [55616] - [Loga.vn]

Cho ba điểm A, M, N theo thứ tự trên một đường thẳng với AM = MN. Đặt điện tích q tại điểm A thì cường độ điện trường tại M có độ lớn là E. Cường độ điện trường tại N có độ lớn là

Câu 28 [55615] - [Loga.vn]

Sóng vô tuyến dùng trong thông tin liên lạc có tần số 900 MHz. Coi tốc độ truyền sóng bằng\[{{3.10}^{8}}\] m/s. Sóng điện từ này thuộc loại

Câu 29 [55614] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây không đúng về hiện tượng tán sắc ánh sáng ?

Câu 30 [55613] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm vật nhỏ, sợi dây không dãn có chiều dài l. Cho con lắc dao động điều hòa tại vị trí có gia tốc trọng trường g. Tần số góc của dao động được tính bằng

Câu 31 [55612] - [Loga.vn]

: Điện tích của một bản tụ trong mạch dao động điện từ có phương trình là \[q={{Q}_{0}}\cos 4\pi {{10}^{4}}t\] trong đó t tính theo giây. Tần số dao động của mạch là

Câu 32 [55611] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Mắc đoạn mạch trên vào điện áp xoay chiều có tần số \[\omega \] thay đổi được. Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng t

Câu 33 [55610] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào sau đây không phải là của sóng cơ?

Câu 34 [55609] - [Loga.vn]

Một sóng cơ có tần số f lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ là v, khi đó bước sóng được tính theo công thức

Câu 35 [55608] - [Loga.vn]

Đặc điểm của tia tử ngoại là

Câu 36 [55607] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây là không đúng?

Câu 37 [55606] - [Loga.vn]

Tương tác từ không xảy ra khi

Câu 38 [55605] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình \[x=4\cos 4\pi t\,\,cm\]. Biên độ dao động là

Câu 39 [55604] - [Loga.vn]

Một điện áp xoay chiều có biểu thức \[u=220\cos 100\pi t\,V\] giá trị điện áp hiệu dụng là

Câu 40 [55603] - [Loga.vn]

Câu 1: Sóng điện từ được dùng để truyền thông tin dưới nước là

Câu 41 [55378] - [Loga.vn]

Hai khung dây tròn có mặt phẳng song song với nhau đặt trong từ trường đều. Khung dây một có đường kính 20 cm và từ thông qua nó là 30 Wb. Khung dây hai có đường kính 40 cm, từ thông qua nó là

Câu 42 [55377] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai? Lực từ là lực tương tác

Câu 43 [55376] - [Loga.vn]

Công của nguồn điện được xác định theo công thức nào sau đây ?

Câu 44 [55375] - [Loga.vn]

Một tụ điện phẳng có điện dung \[C=0,\text{ }4\text{ }\mu F\]  và khoảng cách giữa hai bản tụ là d = 4mm. Nối tụ điện vào nguồn U = 400 V. Điện tích của tụ là 

Câu 45 [55374] - [Loga.vn]

Đơn vị của động lượng là

Câu 46 [55373] - [Loga.vn]

Gọi d là cánh tay đòn của lực $\overrightarrow{F}$  đối với trục quay. Momen lực của $\overrightarrow{F}$ đối với trục quay đó là

Câu 47 [55372] - [Loga.vn]

Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì

Câu 48 [55371] - [Loga.vn]

Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều \[v={{v}_{0}}+at\] thì

Câu 49 [55106] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm về sự giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B đồng pha, có tần số 10Hz và cùng biên độ. Khoảng cách AB bằng 19cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 20cm/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Xét một elip (E) trên mặt chất lỏng nhận A, B là hai tiêu điểm. Gọi M là một trong hai giao điểm của elip (E) và trung trực của AB. Trên elip (E), số điểm dao động với biên độ cực đại và ngược pha với M bằng:

Câu 50 [55105] - [Loga.vn]

Cho hai con lắc lò xo nằm ngang \[\left( {{k}_{1}},\text{ }{{m}_{1}} \right)\] và \[\left( {{k}_{2}},\text{ }{{m}_{2}} \right)\] như hình vẽ, trong đó có \[{{k}_{1}}\text{, }{{k}_{2}}\] là độ cứng của hai lò xo thoả mãn\[{{k}_{2}}=\text{ }9{{k}_{1}}\] , \[{{m}_{1}}\] và \[{{m}_{2}}\] là khối lượng của hai vật nhỏ thoả mãn\[{{m}_{2}}=\text{ }4{{m}_{1}}\] . Vị trí cân bằng \[{{O}_{1}},\text{ }{{O}_{2}}\] của hai vật cùng nằm trên đường thẳng đứng đi qua O. Thời điểm ban đầu (t = 0), giữ lò xo \[{{k}_{1}}\] dãn một đoạn A, lò xo \[{{k}_{2}}\] nén một đoạn A rồi thả nhẹ để hai vật dao động điều hoà. Biết chu kì dao động của con lắc lò xo \[\left( {{k}_{1}},\text{ }{{m}_{1}} \right)\] là 0,25s. Bỏ qua mọi ma sát. Kể từ lúc t = 0, thời điểm hai vật có cùng li độ lần thứ 2018 là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook