Chi tiết đề thi

Đề thi thử trường THPT Chu Văn An - Lạng Sơn lần 1 có lời giải chi tiết

ctvtoan1
3 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [33417] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu $\left( S \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x-4y+6z-13=0$ và đường thẳng $d:\frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{1}=\frac{z-1}{1}.$ Tọa độ điểm M trên đường thẳng d sao cho từ M kẻ được 3 tiếp tuyến MA, MB, MC đến mặt cầu (S) (A, B, C là các tiếp điểm) thỏa mãn $AMB={{60}^{0}};$ $BMC={{90}^{0}};$ $CMA={{120}^{0}}$ có dạng $M\left( a;b;c \right)$ với $a < 0.$ Tổng $a+b+c$ bằng:

Câu 2 [33416] - [Loga.vn]

Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’. Trên A’B, kéo dài lấy điểm M sao cho $B'M=\frac{1}{2}A'B'.$ Gọi N, P lần lượt là trung điểm của A’C’ và B’B. Mặt phẳng (MNP) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành hai khối đa diện trong đó khối đa diện chứa đỉnh A’ có thể tích ${{V}_{1}}$ và khối đa diện chứa đỉnh C’ có thể tích ${{V}_{2}}.$ Tính $\frac{{{V}_{1}}}{{{V}_{2}}}.$

Câu 3 [33415] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên R và $f\left( x \right)\ne 0$ với mọi $x\in \text{R}\text{.}$ $f'\left( x \right)=\left( 2x+1 \right){{f}^{2}}\left( x \right)$ và $f\left( 1 \right)=-0,5.$ Biết rằng tổng $f\left( 1 \right)+f\left( 2 \right)+f\left( 3 \right)+...+f\left( 2017 \right)=\frac{a}{b};\,\left( a\in Z,b\in N \right)$ với $\frac{a}{b}$ tối giản. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 4 [33414] - [Loga.vn]

Xét các số phức $z=a+bi,\,\left( a,b\in R \right)$ thỏa mãn đồng thời hai điều kiện $\left| z \right|=\left| \overline{z}+4-3i \right|$ và $\left| z+1-i \right|+\left| z-2+3i \right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị $P=a+2b$ là:

Câu 5 [33413] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định trên R. Đồ thị hàm số $y=f'\left( x \right)$ như hình vẽ bên. Đặt $g\left( x \right)=f\left( x \right)-\frac{1}{3}{{x}^{3}}-\frac{3}{4}{{x}^{2}}+\frac{3}{2}x+2018.$ Điểm cực tiểu của hàm số $g\left( x \right)$ đoạn $\left[ -3;1 \right]$ là:

Câu 6 [33412] - [Loga.vn]

Xét các số thực x, y thỏa mãn ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}>1$ và ${{\log }_{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}}}\left( 2x+3y \right)\ge 1.$ Giá trị lớn nhất ${{P}_{max}}$ cửa biểu thức $P=2x+y$ bằng:

Câu 7 [33411] - [Loga.vn]

Cho hình vuông ABCD cạnh a tâm O. Dựng đường thẳng $\Delta $ qua O và vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Trên đường thẳng $\Delta $ lấy hai điểm S và S’ đối xứng nhau qua O sao cho $SA=S'A=a.$ Cosin góc giữa hai mặt phẳng $\left( SAB \right)$ và (S’AB) bằng:

Câu 8 [33410] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ xác định trên $R\backslash \left\{ \pm 1 \right\}$ thỏa mãn $f'\left( x \right)=\frac{1}{{{x}^{2}}-1}.$ Biết $f\left( -3 \right)+f\left( 3 \right)=0$ và $f\left( -\frac{1}{2} \right)+f\left( \frac{1}{2} \right)=2.$ Giá trị $T=f\left( -2 \right)+f\left( 0 \right)+f\left( 4 \right)$ bằng:

Câu 9 [33409] - [Loga.vn]

Cho nửa đường tròn đường kính $AB=4\sqrt{5}.$ Trên đó người ta vẽ một parabol có đỉnh trùng với tâm của nửa hình tròn, trục đối xứng là đường kính vuông góc với AB. Parabol cắt nửa đường tròn tại hai điểm cách nhau 4cm và khoảng cách từ hai điểm đó đến AB bằng nhau và bằng 4cm. Sau đó người ta cắt bỏ phần hình phẳng giới hạn bởi đường tròn và parabol (phần tô màu trong hình vẽ). Đem phần còn lại quay xung quanh trục AB. Thể tích của khối tròn xoay thu được bằng:

Câu 10 [33408] - [Loga.vn]

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y=f\left( x \right).$ Gọi S là tập hợp các số nguyên dương của tham số m để hàm số $y=\left| f\left( x-1 \right)+m \right|$ có 5 điểm cực trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng:

Câu 11 [33407] - [Loga.vn]

Để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x+\frac{x}{x}-m$ trên khoảng

bằng -3 thì giá trị của tham số m là:

Câu 12 [33406] - [Loga.vn]

Xét số phức z thỏa mãn $\left( 1+2i \right)\left| z \right|=\frac{\sqrt{10}}{z}-2+i.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 13 [33405] - [Loga.vn]

Người ta trồng cây theo hình tam giác, với quy luật: ở hàng thứ nhất có 1 cây, ở hàng thứ hai có 2 cây, ở hàng thứ 3 có 3 cây,… ở hàng thứ n có n cây. Biết rằng người ta trồng hết 4950 cây. Hỏi số hàng cây được trồng theo cách trên là bao nhiêu ?

Câu 14 [33404] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-2\left( m+1 \right){{x}^{2}}+\left( 5m+1 \right)x-2m-2$ có đồ thị là \[\left( {{C}_{m}} \right),\] với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị của m nguyên trong đoạn $\left[ -10;100 \right]$ để \[\left( {{C}_{m}} \right)\] cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt $A\left( 2;0 \right),B,C$ sao cho trong hai điểm B, C có một điểm nằm trong và một điểm nằm ngoài đường tròn có phương trình ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}=1?$

Câu 15 [33403] - [Loga.vn]

Trong kì thi thử THPT Quốc Gia, An làm để thi trắc nghiệm môn Toán. Đề thi gồm 50 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng; trả lời đúng mỗi câu được 0,2 điểm. An trả lời hết các câu hỏi và chắc chắn đúng 45 câu, 5 câu còn lại An chọn ngẫu nhiên. Tính xác suất để điểm thi môn Toán của An không dưới 9,5 điểm.

Câu 16 [33402] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hệ có nghiệm.

Câu 17 [33401] - [Loga.vn]

Hai quả bóng hình cầu có kích thước khác nhau được đặt ở hai góc của một căn nhà hình hộp chữ nhật sao cho mỗi quả bóng đều tiếp xúc với hai bức tường và nền của nhà đó. Biết rằng trên bề mặt của quả bóng đều tồn tại một điểm có khoảng cách đến hai bức tường và nền nhà mà nó tiếp xúc bằng 1, 2, 4. Tổng độ dài đường kính của hai quả bóng đó.

Câu 18 [33400] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz cho điểm $M\left( 1;3;-2 \right).$ Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng (P) đi qua M và cắt các trục \[x'Ox;\text{ }y'Oy;\text{ }z'Oz~\] lần lượt tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho $OA=OB=OC\ne 0$.

Câu 19 [33399] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{{{2}^{x+1}}+1}{{{2}^{x}}-m}$ với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m trong khoảng $\left( -50;50 \right)$ để hàm số ngịch biến trên $\left( -1;1 \right).$ Số phần tử của S là:

Câu 20 [33398] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng $\left( P \right):2x-2y-z-4=0$ và mặt cầu $\left( S \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x-4y-6z-11=0.$ Biết rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo một  đường tròn (C). Tọa độ điểm H là tâm đường tròn (C) là:

Câu 21 [33397] - [Loga.vn]

Cho phương trình ${{3}^{2x+5}}={{3}^{x+2}}+2.$ Khi đặt $t={{3}^{x+1}},$  phương trình đã cho trở thành phương trình nào trong các phương trình dưới đây ?

Câu 22 [33396] - [Loga.vn]

Một tổ có 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh đi lao động trong đó có 2 học sinh nam ?

Câu 23 [33395] - [Loga.vn]

Gọi n là số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{x+1}{{{x}^{2}}-4x+3}.$ Tìm n ?

Câu 24 [33394] - [Loga.vn]

Cho hình trụ có chiều cao $h=a\sqrt{3},$ bán kính đáy $r=a.$ Gọi O, O’ lần lượt là tâm của hai đường tròn đáy. Trên hai đường tròn đáy lần lượt lấy hai điểm A, B sao cho hai dường thẳng AB và OO’ chéo nhau và góc giữa hai đường thẳng AB với OO’ bằng \[{{30}^{0}}.\] Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và OO’ bằng :

Câu 25 [33381] - [Loga.vn]

Cho ${{\log }_{a}}b=2$ và ${{\log }_{a}}c=3.$ Giá trị của biểu thức $P={{\log }_{a}}\left( \frac{{{b}^{2}}}{{{c}^{2}}} \right)$ bằng:

Câu 26 [33262] - [Loga.vn]

Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Thể tích của khối chóp đã cho bằng :

Câu 27 [33261] - [Loga.vn]

Trong khai triển ${{\left( \frac{1}{{{x}^{3}}}+{{x}^{5}} \right)}^{12}}$ với $x\ne 0.$ Số hạng chứa ${{x}^{4}}$ là:

Câu 28 [33260] - [Loga.vn]

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ?

Câu 29 [33259] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên

và $\int\limits_{0}^{3}{f\left( \sqrt{x+1} \right)dx=8.}$ Tích phân $I=\int\limits_{1}^{2}{xf\left( x \right)dx}$ bằng:

Câu 30 [33258] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ với a, b, c, d là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 31 [33257] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thoi cạnh a, $ABC={{60}^{0}},$ $SA\bot \left( ABCD \right),$ $SA=\frac{3a}{2}.$ Gọi O là tâm của hình thoi ABCD. Khoảng cách từ điểm O đến (SBC) bằng:

Câu 32 [33256] - [Loga.vn]

Kí hiệu ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ là hai nghiệm phức của phương trình ${{z}^{2}}+z+1=0.$ Giá trị của biểu  thức $P=z_{1}^{2}+z_{2}^{2}+{{z}_{1}}{{z}_{2}}$ bằng:

Câu 33 [33255] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=\ln \left( {{x}^{2}}-x+1 \right)$ tại điểm có hoành độ $x=1$

Câu 34 [33254] - [Loga.vn]

Biết    với a, b là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 35 [33253] - [Loga.vn]

Đầu mỗi tháng anh A gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng với lãi suất 0,7% mỗi tháng. Biết không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau môi tháng số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng (khi ngân hàng đã tính lãi) thì anh A có được số tiền cả gốc lẫn lãi nhiều hơn 100 triệu đồng? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và anh A không rút tiền ra.

Câu 36 [33252] - [Loga.vn]

Cho hàm số     Giá trị của tham số m để hàm số liên tục tại điểm ${{x}_{0}}=1$ là:

Câu 37 [33251] - [Loga.vn]

Giới hạn của hàm số $\lim \frac{3n+1}{n-2}$ bằng:

Câu 38 [33249] - [Loga.vn]

Biết rằng tập nghiệm S của bất phương trình $\log \left( -{{x}^{2}}+100x-2400 \right)<2$ có dạng $S=\left( a;b \right)\backslash \left\{ {{x}_{0}} \right\}.$ Giá trị của $a+b-{{x}_{0}}$ bằng:

Câu 39 [33239] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng

Câu 40 [33229] - [Loga.vn]

Cho tập hợp $A=\left\{ 1;2;3;4 \right\}.$ Có bao nhiêu tập con của A có hai phần tử:

Câu 41 [33222] - [Loga.vn]

Cho hình nón có bán kính đáy bằng 4a và chiều cao bằng 3a. Diện tích xung quanh của hình nón bằng:

Câu 42 [33219] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=x+\sqrt{{{x}^{2}}+1}$ tại điểm có hoành độ $x=0$ là:

Câu 43 [33197] - [Loga.vn]

Cho mặt phẳng

đi qua điểm $M\left( 1;-3;4 \right)$ và song song với mặt phẳng

Phương trình mặt phẳng

là :

Câu 44 [33194] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên:

Số nghiệm của phương trình $f\left( x \right)-2=0$ là:

Câu 45 [33193] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau :

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 46 [33192] - [Loga.vn]

Cho mặt phẳng

đi qua $M\left( 1;-3;4 \right)$ và song song với mặt phẳng

Phương trình mặt phẳng

là:

Câu 47 [33191] - [Loga.vn]

Trong  không  gian  Oxyz,  cho  ba  điểm $A\left( 8;0;0 \right),B\left( 0;2;0 \right),C\left( 0;0;-4 \right).$ Phương  trình  mặt phẳng (ABC) là:

Câu 48 [33190] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ a;b \right]$ và cắt trục hoành tại điểm

(như hình vẽ bên). Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ trục hoành và hai đường thẳng $x=a;x=b.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 49 [32075] - [Loga.vn]

Điểm M trong hình bên là điểm biểu diễn của số phức z. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 50 [32073] - [Loga.vn]

Tập giá trị của hàm số $y=t\text{anx}$ là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook