Chi tiết đề thi

học hóa 456

anhlonglol111
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [29655] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 2 [54254] - [Loga.vn]

Số đồng phân tối đa của este có CTPT C4H8O2 là:

Câu 3 [58847] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là

Câu 4 [11983] - [Loga.vn]

Đun sôi hỗn hợp gồm axit cacboxylic RCOOH, ancol R’OH (xúc tác H2SO4 đặc) một thời gian. Để nguội, sau đó pha loãng hỗn hợp bằng lượng dư nước cất. Hiện tượng xảy ra là

Câu 5 [52521] - [Loga.vn]

Este no, đơn chức, đơn vòng có công thức tổng quát là

Câu 6 [18866] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa C2H5COOC2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là

Câu 7 [52292] - [Loga.vn]

Thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng

Câu 8 [55381] - [Loga.vn]

Cho lần lượt các đồng phân, mạch hở, có cùng CTPT C2H4O2 lần lượt tác dụng với : Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

Câu 9 [54263] - [Loga.vn]

Este X có các đặc điểmsau :

-Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia Pư tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

Câu 10 [54289] - [Loga.vn]

Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và rượu etylic. CT X là:Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và rượu etylic. CT X là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook