Chi tiết đề thi

ôn tập chương 2

nn5723123
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [15148] - [Loga.vn]

Vật nhỏ có khối lượng m1 = 100 g rơi từ độ cao h = 0,5 m so với mặt đĩa cân có khối lượng m2 = m1 gắn trên một lò xo nhẹ, đặt thẳng đứng, có độ cứng k = 100 N/m. Lấy g = 10 m/s2. Sau va chạm, vật nhỏ dính vào đĩa cân và chúng cùng dao động điều hòa với biên độ gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 2 [41422] - [Loga.vn]

Vật dao động điều hòa. Gọi $t_1$ là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ 0,5A và $t_2$ là thời gian ngắn nhất vật đi từ li độ 0,5A đến biên dương. Ta có

Câu 3 [40830] - [Loga.vn]

Con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m = 500 g, chiều dài dây treo là l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}~\] với góc lệch cực đại là \[{{\alpha }_{0}}~=\text{ }{{6}^{0}}.\] Giá trị lực căng dây treo khi con lắc đi qua vị trí vật có động năng bằng ba lần thế năng là

Câu 4 [43699] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 1 kg và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20 cm đến 32 cm. Cơ năng của vật là

Câu 5 [24781] - [Loga.vn]

Một ngoại lực tuần hoàn $F=4,8\cos \left( 2\pi ft \right)$ N (với f thay đổi được) cưỡng bức một con lắc lò xo (độ cứng lò xo k = 80 N/m, khối lượng vật nặng m = 200 g dao động. Khi f = ${{f}_{0}}$ thì biên độ của con lắc lò xo đạt cực đại. Tần số ${{f}_{0}}$ là:

Câu 6 [37627] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 10sin(4πt + 0,5A) cm với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng

Câu 7 [54620] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động theo phương trình: x = 3cos(5πt + π/6) (x tính bằng cm và t tính bằng giây). Trong một giây đầu tiên chất điểm đi qua vị trí có li độ x = +1cm

Câu 8 [36189] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc a0 = $5^0$. Với li độ góc a bằng bao nhiêu thì động năng của con lắc gấp 2 lần thế năng?

Câu 9 [29577] - [Loga.vn]

Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc với nhau (O là vị trí cân bằng của cả hai chất điểm). Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là x = 4cos$\left( \text{5 }\!\!\pi\!\!\text{ t+}\frac{\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }}{\text{2}} \right)$ cm và y = 6cos$\left( \text{5 }\!\!\pi\!\!\text{ t+}\frac{\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }}{\text{6}} \right)$ cm. Khi chất điểm thứ nhất có li độ x = $-2\sqrt{3}$ cm và đang đi theo chiều âm thì khoảng cách giữa hai chất điểm là

Câu 10 [39483] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt – π/3)cm, t tính bằng s. Quãng đường chất điểm đi được sau 7 giây kể từ lúc t = 0 là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook