Chi tiết đề thi

Sinh học1234567890

linhkilllo1903
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
5
6 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [15264] - [Loga.vn]

Khi nói về quá trình trao đổi nước của thực vật trên cạn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cơ quan hút nước chủ yếu là rễ.

II. Cơ quan thoát hơi nước chủ yếu là lá.

III. Nước được vận chuyển từ rễ lên lá rồi lên thân bằng mạch gỗ.

IV. Tất cả lượng nước do rễ hút được đều thoát ra ngoài qua con đường khí khổng.

Câu 2 [41364] - [Loga.vn]

Một gam chất béo trong hô hấp hiếu khí sẽ tạo ra số ATP gấp bao nhiêu lần so với một gam cacbohidrat?

Câu 3 [38764] - [Loga.vn]

Để tiến hành chiết rút diệp lục và carôtenôít người ta dùng:

Câu 4 [44006] - [Loga.vn]

Khi đề cập đến vận tốc máu và tương quan của nó với huyết áp và tổng tiết diện lòng mạch, phát biểu nào sau đây đúng?

  1. Khi tổng tiết diện mạch nhỏ, huyết áp sẽ cao và vận tốc máu sẽ lớn.
  2. Máu chảy nhanh nhất trong động mạch và nhỏ nhất trong mao mạch.
  3. Máu vận chuyển từ nơi có huyết áp cao đến nơi có huyết áp thấp.

Hệ mạch càng đi xa tim, huyết áp càng giảm

Câu 5 [40684] - [Loga.vn]

Cho các hoạt động trong quá trình tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa như sau:

(1) Hình thành không bào tiêu hóa.

(2) Các enzim từ lizôxôm vào không bào tiêu hóa, thủy phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được

(3) Màng tế bào lõm vào để bao lấy thức ăn.

(4) Lizoxom gắn vào không bào tiêu hóa.

(5) Chất dinh dưỡng khuếch tán vào tế bào chất.

(6) Chất thải, chất bã được xuất bào.

Các hoạt động trên diễn ra theo trình tự đúng là:

     

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook