Chi tiết đề thi

thi thử lần thứ 122222

nguyendo20042001
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [38003] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về về dao động cơ học?

Câu 2 [42244] - [Loga.vn]

Chuyển động của con lắc đơn từ vị trí cân bằng về vị trí biên là

Câu 3 [24769] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương trình  cm. Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc vật đi qua vị trí x = $2\sqrt{2}$ cm và đang chuyển động theo chiều dương. Giá trị của $\varphi $là:

Câu 4 [30158] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Đồ thị biểu diễn sự biến đổi của gia tốc theo li độ là

Câu 5 [4620] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m gắn vào lò xo có độ cứng k, chiều dài tự nhiên l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g với tần số góc:

Câu 6 [38104] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chu kỳ T = 2 s tại nơi có g = 10 = $π^2$ m/$s^2$ , quả cầu có khối lượng m = 10 (g), mang điện tích q = 1 μC. Khi đặt con lắc trong điện trường đều có hướng thẳng đứng từ dưới lên và có độ lớn là E = 5.$10^4$ V/m. Khi đó chu kỳ dao động nhỏ của con lắc là

Câu 7 [53053] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng nhất? Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên một đường kính.

Câu 8 [38063] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo m = 250 (g), k = 100 N/m, con lắc chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức biến thiên tuần hoàn. Thay đổi tần số góc của ngoại lực thì biên độ dao động cưỡng bức thay đổi. Khi tần số góc lần lượt là 10 rad/s và 15 rad/s thì biên độ lần lượt là A1 và A2. So sánh A1 và A2

Câu 9 [36272] - [Loga.vn]

Một vật đang dao động cưỡng bức thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, vật sẽ tiếp tục dao động

Câu 10 [41040] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook