Chi tiết đề thi

Tiếng Việt Nam

vietnguyenngoc1994
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [96676] - [Loga.vn]

Cho ba chữ số $9;8;1$, ta viết được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau mà chữ số hàng trăm là $1$ ?

Câu 2 [97251] - [Loga.vn]

Phép chia nào dưới đây có giá trị bằng tích \(3 \times 2\) :

Câu 3 [94391] - [Loga.vn]

Tổng \(9 + 9 + 9 + 9\) được viết thành tích là:

Câu 4 [106392] - [Loga.vn]

\(32\ell – 15\ell = ?\)

Câu 5 [97249] - [Loga.vn]

Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng \(3\) ?

Câu 6 [97272] - [Loga.vn]

Hình tam giác có các cạnh lần lượt là $24mm$, $42mm$, $21mm$. Chu vi của hình tam giác đó là:

Câu 7 [106397] - [Loga.vn]

Buổi sáng cửa hàng bán được \(45\ell\) xăng; buổi chiều cửa hàng bán được \(19\ell\) xăng. Cả hai buổi cửa hàng bán được số lít xăng là:

Câu 8 [97283] - [Loga.vn]

$45mm+55mm-..10cm$

Dấu cần điền vào chỗ trống là:

Câu 9 [96088] - [Loga.vn]

Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng \(3\) ?

Câu 10 [97268] - [Loga.vn]

Cho độ dài đoạn thẳng AD $=112km$; AC $=72km$(như hình vẽ). Biết độ dài đoạn thẳng BC bằng độ dài đoạn thẳng CD. Độ dài của đoạn thẳng AB là:

Câu 11 [99010] - [Loga.vn]

Hoa có một sợi dây ruy băng, bạn ấy cắt cho Ngọc một đoạn dài $15cm$, đoạn còn lại bạn ấy cắt thành bảy đoạn, mỗi đoạn dài $5cm$. Độ dài sợi dây ruy băng ban đầu của Hoa là:

Câu 12 [96074] - [Loga.vn]

Để tính độ dài của đường gấp khúc ABC, phép tính nào dưới đây đúng ?

Câu 13 [99009] - [Loga.vn]

Chiếc bút chì dài khoảng $15-$

Đơn vị thích hợp dùng để điền vào chỗ chấm là:

Câu 14 [97435] - [Loga.vn]

Tìm $y,$ biết: \(y:1 = 5\)

Giá trị của $y$ là:

Câu 15 [97267] - [Loga.vn]

$45km+45km...100km$

Dấu cần điền vào chỗ trống là:

Câu 16 [93708] - [Loga.vn]

Cho phép tính:

Số thích hợp điền vào ô trống để được phép tính đúng là:

Câu 17 [97414] - [Loga.vn]

Mẹ nuôi một số vịt, mẹ bán được \(7\) con, số vịt còn lại mẹ nhốt vào hai chuồng, mỗi chuồng \(6\) con.Số vịt ban đầu của mẹ là:

Câu 18 [97809] - [Loga.vn]

Một phần ba số ngôi sao là:

Câu 19 [97417] - [Loga.vn]

Chu vi hình tam giác $ABC$ là:

Câu 20 [98268] - [Loga.vn]

Số $990$ đọc là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook