Chi tiết đề thi

ứng dụng đạo hàm

nguyenhuusang
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
25
45 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [20160] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] liên tục trên R và có đồ thị \[f'\left( x \right)\] như hình vẽ bên.


Biết \[f\left( a \right).f\left( b \right)

Câu 2 [35324] - [Loga.vn]

Hai điểm cực trị của hàm số $y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-4$ đối xứng nhau qua đường thẳng:

Câu 3 [16606] - [Loga.vn]

Trong số các chất sau: (1) tinh bột; (2) mantozo; (3) fructozơ; (4) glucozo; (5) saccarozơ; (6) xenlulozơ. Chất thuộc loại polisaccarit là

Câu 4 [46538] - [Loga.vn]

Cho hàm số bậc ba $y=f\left( x \right)=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Câu 5 [36221] - [Loga.vn]

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{2-x}{x+3}$ là:

Câu 6 [48441] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+\sqrt{a{{x}^{2}}-3}}{2x+3}$ có đồ thị là (C). Gọi m là số tiệm cận của (C) n là giá trị của hàm số tại x = 1 thì tích m.n là:

Câu 7 [334] - [Loga.vn]

    Đường cong ở hình bên là đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau?

Câu 8 [28209] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{1}{{{x}^{2}}+1}$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Câu 9 [16282] - [Loga.vn]

Trong thực tế người ta thực hiện phản ứng tráng gương đối với chất nào sau đây để tráng ruột bình thủy tinh?

Câu 10 [40527] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] xác định trên \[M\] và có đạo hàm \[f'\left( x \right)={{\left( \text{x }+1 \right)}^{2}}{{\left( \text{x }-1 \right)}^{3}}{{x}^{2}}.\] Số điểm cực trị của hàm số là:

Câu 11 [48316] - [Loga.vn]

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực $\mathbb{R}$ ?

Câu 12 [20159] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số \[y=\frac{{{x}^{2}}-x-m}{{{x}^{2}}-4}\] có đúng một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang ?

Câu 13 [282] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[Oxyz\], cho 3 điểm \[A\left( 1;2;-1 \right),\,\,B\left( -3;4;3 \right)\], \[C\left( 3;1;-3 \right)\]. Số điểm \[D\] sao cho 4 điểm \[A,B,C,D\] là 4 đỉnh của một hình bình hành là

Câu 14 [3104] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)=\frac{3x+1}{-x+1}.$ Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng.

Câu 15 [40372] - [Loga.vn]

Cho hàm số: \[y-\left( 1-m \right){{x}^{4}}-m{{x}^{2}}+2m-1\] . Tìm \[m\] để đồ thị hàm số có đúng một cực trị.

Câu 16 [3928] - [Loga.vn]

Đồ thị như hình vẽ là của hàm số nào dưới đây ?

Câu 17 [27267] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y=\frac{m\ln x-2}{\ln x-m-1}$ nghịch biến trên .

Câu 18 [28993] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] liên tục trên đoạn\[\left[ -2;3 \right],\] có bảng biến thiên như hình vẽ:

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Câu 19 [16023] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng hỗn hợp 2 este. Dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng P2O5 dư và bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 6,21 gam, còn bình (2) thì được 34,5 gam kết tủa. Các este trên thuộc loại este nào dưới đây?

Câu 20 [480] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\]có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 21 [26504] - [Loga.vn]

Tìm hệ số góc tiếp tuyến k của đồ thị hàm số $y=\frac{x+2}{1-x}$ tại giao điểm của nó với trục hoành.

Câu 22 [26197] - [Loga.vn]

Hàm số $y=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng ?


Câu 23 [23842] - [Loga.vn]

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số \[y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-3\] ?

Câu 24 [34532] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=-{{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+3\] nghịch biến trên:

Câu 25 [28914] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=-{{x}^{3}}-{{x}^{2}}+5x+4.\]  Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook