Chi tiết đề thi

Vật lí thi HSG

thanhqtqptb2006
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54208] - [Loga.vn]

Kết luận nào sau đây không đúng:

Câu 2 [54210] - [Loga.vn]

Trong các chuyển động dưới đây chuyển động nào do tác dụng của trọng lực.

Câu 3 [54165] - [Loga.vn]

Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.

Câu 4 [49642] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Công thức tính áp suất là:

Câu 5 [49303] - [Loga.vn]

Lực tác dụng lên vật theo phương ngang, chiều từ phải sang trái, cường độ 40N, tỉ xích 1cm ứng với 20N. Cách biểu diễn đúng là:

Câu 6 [49279] - [Loga.vn]

Chuyển động của vật nào sau đây được coi là đều ?

Câu 7 [54177] - [Loga.vn]

Khi trời lặng gió, em đi xe đạp phóng nhanh thì cảm thấy có gió từ phía trước thổi vào mặt. Hãy chọn câu trả lời đúng

Câu 8 [49646] - [Loga.vn]

Muốn tăng áp suất lên diện tích bị ép ta có thể làm như thế nào ?

Câu 9 [54170] - [Loga.vn]

Trong các câu phát biểu sau câu nào đúng:

Câu 10 [49259] - [Loga.vn]

Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.

Câu 11 [50219] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động được quãng đường 300m trong thời gian 2 phút. Khi đó vận tốc trung bình của vật là bao nhiêu? Chọn kết quả sai.

Câu 12 [50199] - [Loga.vn]

Cho hai vật chuyển động đều. Vât thứ nhất đi được quãng đường 27km trong 30 phút, Vật thứ hai đi được 48m trong 3 giây. Vận tốc mỗi vật là bao nhiêu? Hãy chọn câu đúng:

Câu 13 [49634] - [Loga.vn]

Trong các cách làm dưới đây, cách nào làm giảm ma sát?

Câu 14 [49289] - [Loga.vn]

Một người đi xe máy từ A đến B. Trên đoạn đường đầu người đó đi hết 15 phút. Đoạn đường còn lại người đó đi trong thời gian 30 phút với vận tốc 12m/s. Hỏi đoạn đường dầu dài bao nhiêu? Biết vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là 36km/h.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 15 [50244] - [Loga.vn]

Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức

Câu 16 [49698] - [Loga.vn]

Một vật được nhúng vào trong một chất lỏng sẽ chịu tác dụng của hai lực, trọng lượng P của vật và lực đẩy Ác-si-mét FA. Phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu 17 [49822] - [Loga.vn]

Một vật được thả vào dầu. Khi trọng lượng cuả vật lớn hơn lực đẩy Acsimets thì:

Câu 18 [49678] - [Loga.vn]

Công thức tính lực đẩy Acsimét là:

Câu 19 [50351] - [Loga.vn]

Chọn câu phát biểu đúng.

Câu 20 [49643] - [Loga.vn]

Trường hợp nào trong các trường hợp sau có thể làm tăng áp suất của một vật lên vật khác?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook