Chi tiết đề thi

Vật lý 8 phần 2

ctvloga213
4 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54379] - [Loga.vn]

Một thợ lặn đang lặn ở độ sâu 80m dưới mặt biển. Áp lực tổng cộng mà tấm kính cửa nhìn trên bộ áo lặn phải chịu là bao nhiêu? Biết diện tích tấm kính là 2,5 dm2, áp suất bên trong bộ áo lặn là 150000 N / m2, trọng lượng riêng của nước biển là 10300 N/ m3.

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 2 [54378] - [Loga.vn]

Khi đo trọng lượng của một vật làm bằng nhôm và nhúng chìm trong nước ta thấy lực kế chỉ 175N. Trọng lượng của vật đó ở ngoài không khí là bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nhôm là 27000 N /m3 trọng lượng riêng của nước là 10000 N /m3.

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 3 [54377] - [Loga.vn]

Một miếng gỗ có thể tích 3 dm3 nằm cân bằng trên mặt nước.Thể tích phần chìm của miếng gỗ là bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của gỗ là 600 kg /m3, khối lượng riêng của nước là 1000 kg /m3.

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 4 [54376] - [Loga.vn]

Cho hệ thống ròng rọc hoạt động như hình vẽ. Biết vật có khối lượng 120 kg được kéo lên cao 4 m, Hiệu suất của ròng rọc là 80%. Công thực hiện để kéo vật là bao nhiêu?

Hãy chọn câu trả lời đúng.

​​​​​​​

Câu 5 [54375] - [Loga.vn]

Xe đạp đang chuyển động, nếu không đạp nữa thì sau một thời gian xe sẽ dừng lại. Tức là lúc đầu động năng của nó khác không đến khi dừng lại thì động năng của nó bằng không. Trong các câu nhận xét sau câu nào SAI?

Câu 6 [54374] - [Loga.vn]

Vận động viên nhảy cầu thường lấy đà trên một tấm ván đàn hồi tốt, khi ấy vận động viên sẽ nhảy cao hơn. Tại sao vậy?

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 7 [54373] - [Loga.vn]

Người ta kê một tấm ván để kéo một cái hòm khối lượng 60 kg lên một chiếc xe tải. Sàn xe cao hơn mặt đường 0,8 m, tấm ván dài 2,5 m, lực kéo bằng 300N. Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là:

Câu 8 [54371] - [Loga.vn]

Khi đưa một vật lên cao bằng ròng rọc động. Điều nào sau đây đúng.

Câu 9 [54370] - [Loga.vn]

Khi sử dụng máy cơ đơn giản thì loại máy nào cho ta lợi về công?

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 10 [54369] - [Loga.vn]

Trong các câu nhận xét sau câu nào SAI?

 

Câu 11 [54368] - [Loga.vn]

Trong các trường hợp sau trường hợp nào động năng chuyển hóa thành thế năng? (Lấy mặt đất làm mốc tính thế năng).

Câu 12 [54367] - [Loga.vn]

Trong các câu phát biểu về cơ năng sau câu phát biểu nào SAI?

Câu 13 [54366] - [Loga.vn]

Hai vật đặc cùng làm bằng nhôm, vật A có khối lượng lớn hơn vật B. Cả hai vật cùng rơi xuống từ một độ cao như nhau. Thế năng lớn nhất của vật nào lớn hơn?

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 14 [54365] - [Loga.vn]

Nếu chọn mặt đất làm mốc tính thế năng thì trong các vật sau đây vật nào không có thế năng?

Câu 15 [54364] - [Loga.vn]

Người ta dùng một máy có công suất 800w và hiệu suất 85% để nâng hàng từ mặt đất lên cao 6m. Máy đã làm việc trong 10 giờ. Khối lượng hàng mà máy đã nâng được là:

 

Câu 16 [54363] - [Loga.vn]

Một chiếc xe chuyển động đều với vận tốc 36 km/h với lực kéo là 500N. Công suất của chiếc xe đó là:

Câu 17 [54362] - [Loga.vn]

Người ta dùng một máy bơm có công suất 800w để bơm nước từ độ sâu 6m lên mặt đất. Hỏi khối lượng nước đã bơm được là bao nhiêu? Biết máy bơm chạy trong 1 giờ.

Hãy chọn câu trả lời đúng

Câu 18 [54361] - [Loga.vn]

Một cần trục nâng một vật có khối lượng 400 kg lên dộ cao 4,5 m trong thời gian 12s. Công suất của cần trục là:

Câu 19 [54360] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời đúng:

Đơn vị của công suất là:

Câu 20 [54359] - [Loga.vn]

Công thức nào sau đây là công thức tính công suất

Câu 21 [54358] - [Loga.vn]

Một chiếc xe chuyển động trên đường với lực kéo 150N. Trong 5 phút công thực hiện được là 450 kJ. Vận tốc chuyển động của xe là bao nhiêu?

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 22 [54357] - [Loga.vn]

Trong các câu nhận xét sau câu nào đúng.

Câu 23 [54356] - [Loga.vn]

Khi lực tác dụng lên vật tăng n lần nhưng quãng đường dịch chuyển nhờ lực đó giảm n lần thì công sinh ra thay đổi như thế nào?

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 24 [54355] - [Loga.vn]

Một cái thùng kín rỗng có thể tích 10 dm3. Để thùng chìm xuống thì phải đặt vào thùng một vật nặng có khối lượng nhỏ nhất là 8 kg. Nếu không đặt vật nặng vào thùng thì cần phải thực hiện một công là bao nhiêu để nhấn thùng xuống độ sâu 5m.

Câu 25 [54354] - [Loga.vn]

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào KHÔNG có công cơ học

Câu 26 [54353] - [Loga.vn]

Biết rằng bắt kỳ một vật nào nhúng trong chất lỏng hay chất khí cũng chịu áp suất của chất lỏng hay chất khí tác dụng lên nó từ mọi phía. Nhưng lực đẩy Acsimet tác dụng lên các vật đó thì bao giờ cũng hướng từ dưới lên. Acsimet Vì sao vậy?

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 27 [54352] - [Loga.vn]

Một vật được nhúng lần lượt vào ba bình đựng ba chất lỏng khác nhau thì thấy vị trí của nó được xác định như hình trên. Nếu lần lượt gọi d1, d2, d3 là trọng lượng riêng của chất lỏng chứa trong các bình ở h1, h2, h3 thì so sánh nào sau đây là đúng.

Câu 28 [54351] - [Loga.vn]

Một viên gạch thì chìm trong nước nhưng một mẩu gỗ lại nổi trên mặt nước. Câu trả lời nào sau đây là đúng?

Câu 29 [54350] - [Loga.vn]

Bỏ đinh sắt vào một cái ly rỗng. Nếu rót thủy ngân vào ly thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? Biết trọng lượng riêng của sắt là 78000 N/ m3, trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000 N/ m3

Câu 30 [54349] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Một vật được thả vào dầu. Khi trọng lượng cuả vật lớn hơn lực đẩy Acsimets thì:

Câu 31 [54348] - [Loga.vn]

Hai thỏi nhôm có trọng lượng bằng nhau được treo thăng bằng về hai phía của một cân treo.

Đồng thời nhúng ngập một quả vào dầu, một quả vào nước. Hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Hãy chọn câu trả lời đúng

Câu 32 [54347] - [Loga.vn]

HAi quả cầu được làm bằng đồng có thể tích bằng nhau, một quả đặc và một quả bị rỗng ở giữa ( không có khe hở vào phần rỗng ), chúng cùng được nhúng chìm trong dầu. Quả nào chịu lực đẩy Acsimet lớn hơn?

Câu 33 [54346] - [Loga.vn]

Câu nhận xét nào sau đây là đúng:

Câu 34 [54345] - [Loga.vn]

Có một khúc gỗ và một thỏi sắt có cùng khối lượng được nhúng chìm trong nước. Hỏi lực đẩy Acsimet của nước lên vật nào lớn hơn? Biết khối lượng riêng của gỗ nhỏ hơn khối lượng riêng của sắt.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 35 [54344] - [Loga.vn]

Có một khúc gỗ và một thỏi sắt có kích thước hoàn toàn giống nhau được nhúng chìm trong nước. Hỏi lực đẩy Acsimet của nước lên vật nào lớn hơn?

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 36 [54343] - [Loga.vn]

Áp suất tác dụng lên thành trong của một hộp đồ hộp chưa mở là 780mmHg. Người ta đánh rơi nó xuống đáy biển ở độ sâu 320m. Hiện tượng gì sẽ xảy ra với hộp đó? Biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000 N/ m3, của nước biển là 10300 N/ m3.

Hãy chọn đáp án đúng

Câu 37 [54342] - [Loga.vn]

Khi đặt ống Tôrixenli ở chân một quả núi , cột thủy ngân có độ cao 752mm. Khi đặt nó ở ngọn núi, cột thủy ngân cao 708mm. Tính độ cao của ngọn núi so với chân núi. Biết rằng cứ lên cao 12m thì áp suất khí quyển giảm 1mmHg.

Hãy chọn đáp án đúng

Câu 38 [54341] - [Loga.vn]

Trong các hiện tượng sau đây hiện tượng nào KHÔNG do áp suất khí quyển gây ra.

Câu 39 [54340] - [Loga.vn]

Câu nhận xét nào sau đây là SAI khi nói về áp suất khí quyển?

Câu 40 [54339] - [Loga.vn]

Hai bình đáy rời có cùng tiết diện đáy được nhúng xuống nước đến độ sâu nhất định (hình).

Nếu đổ 1 kg nước vào mỗi bình thì vừa đủ để đáy rời khỏi bình. Nếu thay 1kg nước bằng 1kg chất lỏng khác có khối lượng riêng nhỏ hơn của nước thì các đáy bình có rời ra không?

Hãy chọn câu trả lời đúng

Câu 41 [54338] - [Loga.vn]

Một thùng đựng đầy nứơc cao 80 cm. Áp suất tại điểm A cách đáy 20 cm là bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N / m3.

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 42 [54337] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc:

Câu 43 [54336] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng.

​​​​​​​

Câu 44 [54335] - [Loga.vn]

Cho hình vẽ trên. Kết luận nào sau đây đúng khi so sánh áp suất tại các điểm A, B, C, D

Câu 45 [54334] - [Loga.vn]

Khi nằm trên đệm mút ta thấy êm hơn khi nằm trên phản gỗ. Tại sao vậy?

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 46 [54333] - [Loga.vn]

Khi đóng đinh vào tường ta thường đóng mũi đinh vào tường mà không đóng mũ đinh vào. Tại sao vậy? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 47 [54332] - [Loga.vn]

Trong các trường hợp sau trường hợp nào làm tăng áp suất lên mặt bị ép?

Câu 48 [54331] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất

Câu 49 [54330] - [Loga.vn]

Câu nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về áp suất chất rắn

Câu 50 [54286] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng 5kg được đặt trên mặt bàn nằm ngang với diện tích tiếp xúc là 40 cm2.

Áp suất của vật đó tác dụng lên mặt bàn là bao nhiêu? Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây.

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook