Chi tiết đề thi

Vật lýlớp n

thanhqtqptb2006
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49279] - [Loga.vn]

Chuyển động của vật nào sau đây được coi là đều ?

Câu 2 [49678] - [Loga.vn]

Công thức tính lực đẩy Acsimét là:

Câu 3 [50207] - [Loga.vn]

Vận tốc của ô tô là 54 km/h, của người đi xe máy là 480m/ph, của tàu hỏa là 12m/s. Chuyển động theo thứ tự vận tốc tăng dần là:

Câu 4 [50355] - [Loga.vn]

Nếu ghép nối tiếp ba pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 1,5V điện trở trong 0,5Ω thì bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong tương ứng là

Câu 5 [50214] - [Loga.vn]

Một cần cẩu thực hiện một công 30 kJ để nâng một thùng hàng lên cao 15m. Lực nâng của cần cẩu là:

Câu 6 [50206] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau dây không phải do áp suất khí quyển gây ra:

Câu 7 [50199] - [Loga.vn]

Cho hai vật chuyển động đều. Vât thứ nhất đi được quãng đường 27km trong 30 phút, Vật thứ hai đi được 48m trong 3 giây. Vận tốc mỗi vật là bao nhiêu? Hãy chọn câu đúng:

Câu 8 [54266] - [Loga.vn]

Một quả cầu được treo trên sợi chỉ tơ mảnh như hình vẽ. Cầm đầu B của sợi chỉ để giật thì sợi chỉ có thể bị đứt tại điểm A hoặc điểm C. Muốn sợi chỉ bị đứt tại điểm C thì ta phải giật như thế nào?

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 9 [49822] - [Loga.vn]

Một vật được thả vào dầu. Khi trọng lượng cuả vật lớn hơn lực đẩy Acsimets thì:

Câu 10 [54210] - [Loga.vn]

Trong các chuyển động dưới đây chuyển động nào do tác dụng của trọng lực.

Câu 11 [54212] - [Loga.vn]

Trường hợp nào dưới đây chuyển động mà không có lực tác dụng.

Câu 12 [54330] - [Loga.vn]

Câu nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về áp suất chất rắn

Câu 13 [54280] - [Loga.vn]

HÃy chọn câu trả lời đúng.

Công thức tính áp suất là:

Câu 14 [49259] - [Loga.vn]

Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.

Câu 15 [50236] - [Loga.vn]

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

Câu 16 [49587] - [Loga.vn]

Hiện tượng nào sau đây có được không phải do quán tính?

Câu 17 [50202] - [Loga.vn]

Thả một vật khối lượng 0,75kg có khối lượng riêng 10,5g/cm3 vào nước. Trọng lượng riêng nước là 10 000N/m3. Lực đẩy Ac-si-mét tác dụng lên vật nhận giá trị nào sau đây:

Câu 18 [54209] - [Loga.vn]

Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.

Câu 19 [50238] - [Loga.vn]

Mối liên hệ giưa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là:

Câu 20 [49619] - [Loga.vn]

Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào không xuất hiện lực ma sát nghỉ ?

Câu 21 [54285] - [Loga.vn]

Một người tác dụng áp suất 18000 N / m2 lên mặt đất. Biết diện tích mà chân người đó tiếp xúc với đất là 250cm2. Khối lượng của người đó là:

Câu 22 [50230] - [Loga.vn]

Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động 4 V, điện trở trong 0,5Ω và một bóng đèn có điện trở 1,5Ω. Tính hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

Câu 23 [50219] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động được quãng đường 300m trong thời gian 2 phút. Khi đó vận tốc trung bình của vật là bao nhiêu? Chọn kết quả sai.

Câu 24 [49303] - [Loga.vn]

Lực tác dụng lên vật theo phương ngang, chiều từ phải sang trái, cường độ 40N, tỉ xích 1cm ứng với 20N. Cách biểu diễn đúng là:

Câu 25 [54229] - [Loga.vn]

Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc v. Muốn vật chuyển động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực như thế nào vào vật? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 26 [49298] - [Loga.vn]

Vì sao nói lực là một đại lượng véc tơ ?

Câu 27 [50364] - [Loga.vn]

Các dụng cụ điện trong nhà thường được mắc nối tiếp hay song song, vì sao?

Câu 28 [49679] - [Loga.vn]

Lực đẩy Acsimét phụ thuộc vào các yếu tố:

Câu 29 [49289] - [Loga.vn]

Một người đi xe máy từ A đến B. Trên đoạn đường đầu người đó đi hết 15 phút. Đoạn đường còn lại người đó đi trong thời gian 30 phút với vận tốc 12m/s. Hỏi đoạn đường dầu dài bao nhiêu? Biết vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là 36km/h.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 30 [50218] - [Loga.vn]

Đổ một lượng nước vào trong cốc sao cho độ cao nước trong cốc là 12cm. Áp suất nước lên một điểm A cách đáy cốc 4cm là bao nhiêu ? Biết trọng lượng riêng nước là 10 000N/m3. Hãy chọn câu đúng.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook