Các quốc gia cổ đại phương Tây đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Câu 1: Các quốc gia cổ đại phương Tây đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Câu 2: Em hiểu thế nào là xã hội chiếm hữu nô lệ?

Câu 3: Xã hội cổ đại Hi Lạp và Rô - ma gồm mấy giai cấp chính? Những giai cấp đó như thế nào, cuộc sống làm sao?

Câu 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Câu 5: Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?

Câu 6: Nô lệ thường bị chủ nô đối xử như thế nào, họ có chống lại chủ nô như thế nào?

Câu 7: Nêu sự khác và giống nhau của người tối cổ và người tinh khôn.

Giúp mình nhé, mai mình kiểm tra rồi.

user-avatar

Câu 1:Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành từ các bán đảo Ban-Căng và I-Ta-Li-A.Các quốc gia này được hình thành từ thiên niên kỉ thứ I TCN

Câu 2:Xã hội chiếm hữu nô lệ là xã hội của cải chủ yếu đều do nô lệ làm ra nhưng bị chủ nô bóc lột

Câu 3:Xã hội cổ đại Hi Lạp và Rô-Ma gồm hai giai cấp chính đó chính là nô lệ và chủ nô.Chủ nô nắm mọi quyền hành ,họ sống rất sung sướng.Nô lệ phải lầm việc cực nhọc ở các trang trại hay ở nhà máy.Những của cải mà họ làm ra đều thược về chủ nô

Câu 4:Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành từ các con sông lớn vào cuối thời nguyên thủy

Câu 5:Xã hội cổ đại phương Đông gồm 3 giai cấp:

Nông dân:chiếm số đông trong xã hội ,họ nhận đất của công xã để cày cấy và nộp 1 phần thu hoạch và đi lao dịch cho quý tộc

Quý tộc:vua, quan lại ,địa chủ nắm giữ mọi quyền hành

Nô lệ : hèn kém ,phụ thuộc vào quý tộc

Câu 6:Nô lệ thường bị chủ nô đánh đập hoặc đánh dấu trên trán hoặc cánh tay,họ đã làm cho giới chủ nô phải kinh hoành khi họ tổ chức cuộc khởi nghĩa vào các năm 71-73 TCN

Câu 7:Sự khác nhau về người tinh khôn và người tối cổ:

về hộp sọ:người tinh khôn có thể tích hộp sọ lớn hơn thẻ tích hộp sọ của người tối cổ

Về hình dáng:người tối cổ có hình dáng vẫn giống với loài vượn

người tinh khôn đi bằng hai chân lưng thẳng , ít lông

Về tổ chức xã hội:người tối cỏ sống theo bầy đàn , mỗi bầy khoảng vài chục người ,họ thường sống trong các mái đá ,họ biết dùng lửa

người tinh khôn sóng theo từng nhóm nhỏ gồm vài chục gia đình có quân hệ gần gũi với nhau gọi là thị tộc


Các câu hỏi liên quan