Cách phân biệt ngành ruột khoang

để nhận biết được một động vật nào đó có phải là đại diện của nghành ruột khoang hay ko ta phải dựa vào những đặc điểm nào

user-avatar

Ta dựa vào các đặc điểm sau:
- Cơ thể đối xứng tỏa tròn
- Ruột dạng túi (không có hậu môn)
- Cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp tế bào
- Tự vệ và tấn công bằng tế bào gai


Các câu hỏi liên quan