Cấu tạo trong của mọt ẩm

Cấu tạo trong của mọt ẩm

user-avatar
Con mọt ẩm là loài thân giáp thích nghi với cuộc sống bên ngoài nước. Thân của nó có 13 đoạn và 7 đôi chân. Ban ngày nó ẩn mình trong góc tối và ẩm, ban đêm nó ra để ăn các cây đang phân huỷ và các động vật nhỏ xíu đã chết.

Các câu hỏi liên quan