Nêu vai trò của nghề nuôi tôm

Em hãy cho biết ý nghĩa kinh tế của nghề nuôi tôm ở nước ta hoặc ở địa phương em?

user-avatar

Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và địa phương em:

  • Tôm là thực phẩm quý có nhiều chất dinh dưỡng và là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của nước ta.
  • Nghề nuôi tôm ở nước ta khá phát triển, có vai trò trong nền kinh tế quốc dân.
  • Ở vùng biển, nhân dân thường nuôi tôm sú, tôm hùm.
  • Ở vùng đồng bằng thường nuôi tôm càng xanh.

  • Các câu hỏi liên quan